Heffing

  • Verdeelrecht

Vlaamse Codex Fiscaliteit

  • 2.10.1.0.1.

Standpunt

Als in het huwcontract is voorzien dat de inbrengende echtgenoot de ingebrachte goederen in het geval van echtscheiding zal of kan terugnemen, gaat het om de vervulling van een ontbindende voorwaarde waarop geen registratiebelasting verschuldigd is. (cf. Hof van Cassatie, 14 oktober 2021). Dat de echtgenoot een betaling aan de andere echtgenoot moet doen, verandert hier niets aan.

Dit standpunt is niet van toepassing op een terugname door de inbrengende echtgenoot op grond van artikel 1455 (oud) B.W.

Historiek

  • wijziging op 23.05.2022, publicatie op 22.06.2022
  • wijziging op 08.11.2021, publicatie op 23.11.2021
  • oorspronkelijk standpunt dd. 20.04.2021, publicatie op 05.05.2015