Voordeliger nalaten en schenken aan goede doelen (vanaf 1 juli 2021)

Nalaten en schenken aan goede doelen (vb. Kom op Tegen Kanker, Unicef, WWF, …) gebeurt vanaf 1 juli 2021 aan een tarief van 0%.

Vallen buiten deze regeling: schenkingen of legaten aan beroepsverenigingen en private stichtingen. Hiervoor blijven de oude tarieven behouden. Deze zullen dus belast worden aan respectievelijk 5,5% (schenkingen) of 8,5% (legaten).

Vriendenerfenis (voor overlijdens vanaf 1 juli 2021)

Door de invoering van de zogenaamde “vriendenerfenis” krijgt u voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 de kans om een gedeelte van uw erfenis na te laten aan een of meerdere goede vrienden of verre familieleden en dit onder het meest gunstige fiscale tarief, namelijk het tarief dat van toepassing is op het bedrag in rechte lijn of tussen partners.

Wie bij testament als “vriend” wordt aangeduid, betaalt op een bedrag tot 15.000 EUR minder erfbelasting : dit gedeelte wordt belast aan het tarief rechte lijn, dus aan 3% in plaats van 25%. De besparing bedraagt dus maximaal 3.300 EUR.

U vindt meer info en enkele voorbeelden terug op onze pagina: Vriendenerfenis