Werking van lokale besturen

Gemeenteraden kunnen uitgesteld worden, virtueel georganiseerd worden, achter gesloten deuren plaatsvinden, of van locatie veranderen. Er is ook soepelheid mogelijk voor de begrotingen van lokale besturen (mits monitoring Corona-impact).

De Vlaamse overheid roept de lokale besturen op om:

  • vrijwilligers en hulpbehoevenden te matchen
  • een aantal kleine belastingen/retributies (al dan niet tijdelijk) te schrappen (verblijfstaks, terrasretributies).

Het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid is aanspreekpunt voor burgemeesters met vragen t.a.v. Vlaamse overheid.

Alle richtlijnen voor lokale besturen m.b.t. de coronacrisis en het draaiboek voor lokale uitbraken zijn te raadplegen op lokaalbestuur.vlaanderen.be/corona ((opent in nieuw venster)). Voor de dienstverlening van uw stad of uw gemeente kunt u het best de website van uw gemeente raadplegen.

Inburgering

Inburgeringscursussen (lessen maatschappelijke oriƫntatie) worden zo veel mogelijk vervangen door afstandsleren en zelfstudie. De trajectbegeleider volgt de inburgeraars op vanop afstand en geeft waar mogelijk digitale oefeningen en cursussen.

Intakegesprekken voor nieuwe inburgeraars en een aantal testen kunnen weer plaatsvinden in een beperkt aantal contactpunten.

Op de website Integratie en Inburgering vindt u informatie over het coronavirus in meerdere talen en in duidelijk Nederlands ((opent in nieuw venster)) zodat iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt en hoe men zich kan beschermen. De sociale tolk- en vertaaldiensten van de Agentschappen Integratie & Inburgering blijven steeds bereikbaar.

Uitvaarten, begraafplaatsen en crematie

Begrafenissen, crematies en asverstrooiingen zijn toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen en de verplichting om een mondmasker te dragen. Tijdens de viering of plechtigheid mogen maximaal 100 personen binnen aanwezig zijn in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst). Bij een ceremonie op de begraafplaats mogen maximaal 200 personen buiten (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst).

Koffietafels en recepties na de uitvaart zijn toegelaten volgens de regels die gelden voor de horeca.

Begraafplaatsen blijven toegankelijk mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging werd aangepast zodat het gedurende een periode van civiele noodsituatie rond de volksgezondheid mogelijk is om het verplichte tweede advies van de arts in geval van crematie weg te laten.

Begrafenisondernemers en crematoria vinden alle coronarichtlijnen op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur ((opent in nieuw venster)).

Afvalophaling en recyclageparken

Recyclageparken ((opent in nieuw venster)) zijn open. Informeer u op voorhand goed bij uw gemeente of afvalintercommunale over wat kan en wat niet kan. De coronamaatregelen blijven er van toepassing en moeten strikt worden nageleefd.

De afvalophaling aan huis ((opent in nieuw venster)) blijft.

Post

Postkantoren blijven open ((opent in nieuw venster)). De postbedeling en pakjesleveringen blijven. De regels van social distancing moeten wel gevolgd worden.