Cultuur, media en vrije tijd

 • Alle recreatieve activiteiten (voorstellingen, concerten, culturele en socio-culturele activiteiten, vormingsactiviteiten, repetities, ...) worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. 

 • Massa-evenementen zijn tot en met 31 augustus 2020 verboden.
 • Musea en culturele bezienswaardigheden, zoals historische gebouwen, zijn sinds 18 mei 2020 opnieuw open onder strikte voorwaarden.
 • Organisaties zullen niet gesanctioneerd worden omdat ze hun engagement niet hebben kunnen nakomen als gevolg van de coronamaatregelen. Subsidies zullen niet ingehouden worden of terugbetaald moeten worden.
 • De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen en verslaggeving blijven behouden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidieaanvragen of verslaggeving. Achteraf kunnen nog stukken aan het dossier worden toegevoegd. Onvolledigheid is echter geen reden om een dossier laattijdig in te dienen.
  • Voor de podiumkunsten wordt de huidige termijn van 24 maanden waarbinnen de uitgaven moeten worden gedaan, verlengd met 6 maanden.
  • Voor de audiovisuele sector wordt de huidige termijn van 18 maanden (24 maanden voor animatie) waarbinnen de uitgaven moeten worden gedaan, verlengd met 6 maanden.
   Om van deze uitzondering te kunnen genieten, moet de producent kunnen aantonen dat hij rechtstreekse schade heeft ondervonden van de maatregelen die de overheid heeft opgelegd in verband met de coronacrisis.
 • Om het liquiditeitsprobleem van structureel gesubsidieerde organisaties uit de cultuur- en jeugdsector op te lossen, zal het Departement Cultuur, Jeugd en Media de openstaande subsidievoorschotten van 2020 tegen midden mei uitbetalen. Daarnaast zal het departement de resterende saldi van 2019 op korte termijn uitbetalen.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media maakte in samenwerking met Cultuurloket een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden (PDF bestand opent in nieuw venster). Dit overzicht is ook voor de audiovisuele sector belangrijk. Culturele organisaties kunnen met vragen ook terecht bij Cultuurloket (opent in nieuw venster).

  Jeugd

  • De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen en verslaggeving blijven behouden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidieaanvragen of verslaggeving.  Lees meer over de corona-maatregelen voor de  jeugdwerksector. (opent in nieuw venster)

  • De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar iedereen die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Lees meer over vrijwilligerswerk in coronatijden

  • Jeugdkampen en -activiteiten in de zomer kunnen doorgaan.  
   De Ambrassade werkte jeugdwerkregels en zomerplannen (opent in nieuw venster) uit. De jeugdwerkregels zijn verplicht voor alle georganiseerde activiteiten, aanbod, kampen, werkingen voor (en meestal door) kinderen en jongeren in de zomer.  
  • Er zullen allicht ook sportkampen kunnen doorgaan in de zomer, volgens hetzelfde kader als de jeugdkampen en -activiteiten. Dit hangt echter ook samen met de beslissing over welke sporten (onder welke voorwaarden) worden toegelaten. Die beslissing staat op de agenda van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni 2020. Ook voor theater- en muziekkampen moet er nog een formele beslissing worden genomen. 

  Toerisme

  Sport

  • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en wordt zelfs aanbevolen.
  • Sporten in open lucht is toegestaan onder strikte voorwaarden (opent in nieuw venster).
  • Sportieve evenementen die een subsidie gekregen hebben via Sport Vlaanderen zullen 100% van hun subsidie uitgekeerd krijgen, ook als het evenement afgeschaft wordt de coronamaatregelen.
  • Voorlopige sportschutterslicenties worden verlengd met hetzelfde aantal kalenderdagen waarvoor de annulering van de sportactiviteiten geldt gedurende de coronamaatregelen.
  • Sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de sportactiviteiten geannuleerd zijn en in de daaropvolgende maand worden uitzonderlijk geldig verklaard of hernieuwd zonder dat voldaan is aan de gebruikelijke voorwaarde van actief lidmaatschap. De voorwaarde dat men niet veroordeeld mag zijn voor alle in de Wapenwet vermelde misdrijven blijft wel onverkort behouden en zal gecontroleerd worden.
  • Alle opleidingen en bijscholingen van de Vlaamse Trainersschool (VTS) worden tot 31 mei opgeschort.