Cultuur, media en vrije tijd

 • De cultuursector mag sinds 1 juli zijn activiteiten met publiek hervatten onder strikte voorwaarden. Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media kunt u de protocollen raadplegen (opent in nieuw venster). Op de website van Inter vindt u ook tips voor toegankelijke maatregelen voor ouderen en mensen met een handicap (opent in nieuw venster).

  • Sinds 1 juli kunnen evenementen met maximum 200 toeschouwers binnen en 400 toeschouwers buiten doorgaan.

  • Op 1 augustus wordt dat herbekeken en uitgebreid naar 400 personen binnen en 800 personen buiten op voorwaarde dat de coronacurves blijven dalen.

  • Er kan een uitzondering gemaakt worden voor plaatsen waar het publiek kan zitten, waar die aantallen kunnen worden overschreden. Met behulp van het Covid Event Risk Model (opent in nieuw venster) zorgt u er als organisator voor dat uw evenement op een verantwoorde manier wordt georganiseerd.

 • De Vlaamse overheid ondersteunt burgers en lokale besturen bij de organisatie van zomerstraten (opent in nieuw venster).

 • De Vlaamse overheid ondersteunt via de cultuurcoronapremie zelfstandigen en loontrekkenden uit de cultuursector die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Lees meer over de cultuurcoronapremie.

 • Musea en culturele bezienswaardigheden, zoals historische gebouwen, zijn sinds 18 mei 2020 opnieuw open onder strikte voorwaarden.
 • Organisaties zullen niet gesanctioneerd worden omdat ze hun engagement niet hebben kunnen nakomen als gevolg van de coronamaatregelen. Subsidies zullen niet ingehouden worden of terugbetaald moeten worden.
 • De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen en verslaggeving blijven behouden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidieaanvragen of verslaggeving. Achteraf kunnen nog stukken aan het dossier worden toegevoegd. Onvolledigheid is echter geen reden om een dossier laattijdig in te dienen.
  • Voor de podiumkunsten wordt de huidige termijn van 24 maanden waarbinnen de uitgaven moeten worden gedaan, verlengd met 6 maanden.
  • Voor de audiovisuele sector wordt de huidige termijn van 18 maanden (24 maanden voor animatie) waarbinnen de uitgaven moeten worden gedaan, verlengd met 6 maanden.
   Om van deze uitzondering te kunnen genieten, moet de producent kunnen aantonen dat hij rechtstreekse schade heeft ondervonden van de maatregelen die de overheid heeft opgelegd in verband met de coronacrisis.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media maakte in samenwerking met Cultuurloket een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden (opent in nieuw venster). Dit overzicht is ook voor de audiovisuele sector belangrijk. Culturele organisaties kunnen met vragen ook terecht bij Cultuurloket (opent in nieuw venster).

Jeugd

 • De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen en verslaggeving blijven behouden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidieaanvragen of verslaggeving.  Lees meer over de corona-maatregelen voor de  jeugdwerksector. (opent in nieuw venster)

 • De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar iedereen die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Lees meer over vrijwilligerswerk in coronatijden

 • De zomerkampen en andere zomeractiviteiten van het jeugdwerk mogen vanaf 1 juli onder strikte voorwaarden plaatsvinden. De Ambrassade werkte een gids met maatregelen (opent in nieuw venster) uit die richting geeft aan jeugdbewegingen, speelpleinwerkingen, lokale jeugddiensten, jeugdhuizen, cultuureducatieve jeugdorganisaties en vakantieorganisaties.

Toerisme

Sport