Cultuur, media en vrije tijd

 • Sinds 1 september geldt voor de cultuursector een gefaseerd basisprotocol met kleurencodes (opent in nieuw venster) die elk een pandemiescenario voorstellen. Nieuw in dit protocol is dat bij culturele voorstellingen de verplichte afstand tussen personen of bubbels verkleind wordt tot één meter of één stoel in zalen met vaste stoelen. Het maximaal aantal aanwezigen bij evenementen wordt opgetrokken tot 200 mensen binnen en 400 mensen buiten. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

 • Met behulp van het Covid Event Risk Model (opent in nieuw venster) zorgt u er als organisator voor dat uw evenement op een verantwoorde manier wordt georganiseerd. Op de website van Inter vindt u ook tips voor toegankelijke maatregelen voor ouderen en mensen met een handicap (opent in nieuw venster).

 • De Vlaamse overheid ondersteunt burgers en lokale besturen bij de organisatie van zomerstraten (opent in nieuw venster).

 • De Vlaamse overheid ondersteunt via de cultuurcoronapremie zelfstandigen en loontrekkenden uit de cultuursector die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. De cultuurcoronapremie kon aangevraagd worden tot en met 31 augustus 2020.

 • Musea en culturele bezienswaardigheden, zoals historische gebouwen, zijn sinds 18 mei 2020 opnieuw open onder strikte voorwaarden.
 • Organisaties zullen niet gesanctioneerd worden omdat ze hun engagement niet hebben kunnen nakomen als gevolg van de coronamaatregelen. Subsidies zullen niet ingehouden worden of terugbetaald moeten worden.
 • De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen en verslaggeving blijven behouden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidieaanvragen of verslaggeving. Achteraf kunnen nog stukken aan het dossier worden toegevoegd. Onvolledigheid is echter geen reden om een dossier laattijdig in te dienen.
 • De coronacrisis heeft ook gevolgen voor tax shel­ter­dos­siers:
  • Voor de podiumkunsten wordt de huidige termijn van 24 maanden waarbinnen de uitgaven moeten worden gedaan, verlengd met 6 maanden.
  • Voor de audiovisuele sector wordt de huidige termijn van 18 maanden (24 maanden voor animatie) waarbinnen de uitgaven moeten worden gedaan, verlengd met 6 maanden.
   Om van deze uitzondering te kunnen genieten, moet de producent kunnen aantonen dat hij rechtstreekse schade heeft ondervonden van de maatregelen die de overheid heeft opgelegd in verband met de coronacrisis.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media maakte in samenwerking met Cultuurloket een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden (opent in nieuw venster). Dit overzicht is ook voor de audiovisuele sector belangrijk. Culturele organisaties kunnen met vragen ook terecht bij Cultuurloket (opent in nieuw venster).

Jeugd

Toerisme

Sport

 • Alle in- en outdoorsporten zijn sinds 1 juli weer mogelijk onder duidelijke voorwaarden. Lees meer over sport en buitenactiviteiten in coronatijden.

 • Om de versoepeling van de maatregelen voor sporters en hun sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen, heeft Sport Vlaanderen voor de heropstart van de sportsector gedragscodes en protocollen (opent in nieuw venster) uitgewerkt voor verschillende doelgroepen.

 • Alle sportactiviteiten zijn toegestaan, zowel outdoor als indoor. Alleen bij contactsporten zoals voetbal, basketbal, judo of worstelen moeten sporters contactloos blijven trainen.

 • Sportieve evenementen die een subsidie gekregen hebben via Sport Vlaanderen zullen 100% van hun subsidie uitgekeerd krijgen, ook als het evenement afgeschaft wordt de coronamaatregelen.

 • Sinds 8 juni worden in een aantal opleidingen van de van de Vlaamse Trainersschool de lessen en (her)examens hervat en kunnen bijscholingen opnieuw fysiek doorgaan. Lees meer over de impact van het coronavirus op VTS-opleidingen (opent in nieuw venster).