Contactopsporing

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, hebben Vlaanderen en de andere deelstaten een systeem van contactopsporing georganiseerd.

Bezoek woonzorgcentra

Om de bewoners en het personeel van woonzorgcentra te beschermen, kan er alleen bezoek plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden. Meer info over de coronamaatregelen in woonzorgcentra.

Covid-19-toeslag binnen het groeipakket

Om kwetsbare gezinnen te helpen tijdens de coronacrisis, krijgen zij onder bepaalde voorwaarden een eenmalige toeslag van 120 euro per kind ten laste.

Vaccinaties Kind en Gezin

Sinds 1 april is Kind en Gezin opnieuw gestart met het vaccineren en opvolgen van pasgeboren baby’s. Sinds 4 mei zijn ook de consultatiebureaus weer toegankelijk voor korte consultaties, onder strikte voorwaarden (mondmasker, handhygiëne, 1 ouder of begeleider per kind). Ook huisbezoeken zijn weer mogelijk.

Afhankelijk van de lokale situatie kunnen consultaties en huisbezoeken niet-fysiek doorgaan. Ook wanneer het kind of een gezinslid ziek is of vermoedelijk besmet, worden fysieke contacten vervangen door telefonisch of online contact.

Aanvragen zorgbudget

Bezoeken aan huis om de zorgbehoefte te bepalen (indicatiestellingen) in het kader van een aanvraag van een zorgbudget zijn sinds maandag 18 mei opnieuw toegelaten. De termijnen voor de afhandeling van een aanvraag zijn tijdelijk niet van toepassing en er zijn enkele overgangsmaatregelen.

Financiële maatregelen voor budgethouders PAB en PVB

De Vlaamse Regering neemt maatregelen om de financiële impact voor budgethouders te beperken:

  • geen extra kosten voor budgethouders die in deze periode fulltime opgevangen worden in een voorziening.
  • een financiële compensatie voor budgethouders die tijdens deze periode niet terechtkunnen bij hun voorziening en de ondersteuning thuis moeten organiseren.
  • een financiële compensatie voor budgethouders met extra kosten door de uitval van zorgaanbieders en assistenten.

Meer informatie leest u in de mededeling van het VAPH (opent in nieuw venster).

Mondmaskers en andere beschermingsmiddelen

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus zijn de voorraden van mondmaskers, schorten en handalcohol schaars. Wie wil helpen door zelf mondmaskers te maken, kan dit doen volgens de regels en patronen (opent in nieuw venster) die de FOD Volksgezondheid heeft meegegeven.

Op de website van zorg en gezondheid vinden zorgprofessionals meer informatie over mondmaskers en andere beschermingsmiddelen (opent in nieuw venster), zoals

  • hoe de voorraad mondmaskers verdeeld wordt
  • hoe mondmaskers en andere beschermingsmiddelen correct te gebruiken
  • hoe u een tekort van mondmaskers en medisch materiaal kunt melden.

De federale overheid stelt mondmaskers ter beschikking (1 per persoon), deze kunnen afgehaald worden in de apotheek.

Richtlijnen voor zorgprofessionals en jeugdhulp

Zorgprofessionals werkzaam in ziekenhuizen, huisartspraktijken, de thuiszorg en andere welzijnssectoren, vinden richtlijnen rond corona (opent in nieuw venster) op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Vergunde zorgaanbieders voor zorg aan personen met een handicap kunnen met vragen over de maatregelen rond corona terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) (opent in nieuw venster).

Voorzieningen en diensten Jeugdhulp vinden richtlijnen rond corona op jeugdhulp.be (opent in nieuw venster).

Oproep voor medische reserve

Artsen en verplegers die hun steentje willen bijdragen in de strijd tegen coronavirus, kunnen zich melden als vrijwilliger (opent in nieuw venster) op de website van het agentschap Zorg en Gezondheid. Ziekenhuizen, huisartsenwachtposten en andere zorgaanbieders kunnen daar ook het overzicht van vrijwilligers raadplegen.

Erkenning van zorgberoepen

Justitiehuizen en Vlaamse Centrum voor Elektronisch Toezicht

De Justitiehuizen en het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht werken verder tijdens de coronacrisis, maar met een aangepaste dienstverlening.

Lees meer over de aangepaste werking van de Justitiehuizen en het Vlaams Centrum voor Elektronisch toezicht (opent in nieuw venster).

Taskforce COVID-19 Zorg

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg (opent in nieuw venster) coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector.

Taskforce kwetsbare gezinnen

Om er voor te zorgen dat de meest kwetsbaren niet worden vergeten tijdens de coronacrisis, is de taskforce kwetsbare gezinnen (opent in nieuw venster) opgericht. De taskforce heeft een overzicht opgesteld van de maatregelen die de Vlaamse Regering de afgelopen maanden genomen heeft om de gevolgen van het COVID-19-virus voor kwetsbare gezinnen te beperken.