Vaccinatie tegen COVID-19

Hebt u vragen rond coronavaccinatie? Op laatjevaccineren.be bundelt Zorg en Gezondheid alle informatie rond de verschillende vaccins tegen SARS-CoV-2 ((opent in nieuw venster))

Contactopsporing

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, hebben Vlaanderen en de andere deelstaten een systeem van contactopsporing georganiseerd.

Bezoek woonzorgcentra

Om de bewoners en het personeel van woonzorgcentra te beschermen, kan er alleen bezoek plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden. Meer info over de coronamaatregelen in woonzorgcentra.

Extra coronatoeslag voor kwetsbare gezinnen via het Groeipakket

Om kwetsbare gezinnen te helpen tijdens de coronacrisis, krijgen zij in december een eenmalige toeslag van 35 euro per kind ten laste.

Consultaties en vaccinaties Kind en Gezin

Alle consulten en gehoortesten blijven fysiek doorgaan. En dit met bijzondere aandacht voor het vaccineren en het opvolgen van pasgeboren baby’s.

Alles gebeurt met een strikte planning, het respecteren van maximum 15 minuten, 1 ouder of begeleider per kind, verplicht mondmasker en strikte handhygiëne.

Het blijft de ambitie van Kind en Gezin om de kern van de dienst- en hulpverlening maximaal te garanderen, in het belang van het welzijn, de veiligheid en de ontplooiingskansen van kinderen, jongeren en hun gezinnen. Dat geldt zeker ook voor de meest kwetsbare gezinnen en jongeren. Zelfs onder de meest strenge richtlijnen blijven o.a. fysieke consulten, huisbezoeken en gesprekken mogelijk. Zo krijgt iedereen een gepaste dienst- en hulpverlening, in evenwicht met het belang van de volksgezondheid en in een zo veilig mogelijke werkomgeving.

Afhankelijk van de lokale situatie kunnen extra maatregelen genomen worden.

Financiële maatregelen voor budgethouders PAB en PVB

De Vlaamse Regering neemt maatregelen om de financiële impact voor budgethouders te beperken:

  • geen extra kosten voor budgethouders die in deze periode fulltime opgevangen worden in een voorziening.
  • een financiële compensatie voor budgethouders die tijdens deze periode niet terechtkunnen bij hun voorziening en de ondersteuning thuis moeten organiseren.
  • een financiële compensatie voor budgethouders met extra kosten door de uitval van zorgaanbieders en assistenten.

Meer informatie leest u in de mededeling van het VAPH ((opent in nieuw venster)).

Mondmaskers en andere beschermingsmiddelen

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus zijn de voorraden van mondmaskers, schorten en handalcohol schaars. Wie wil helpen door zelf mondmaskers te maken, kan dit doen volgens de regels en patronen ((opent in nieuw venster)) die de FOD Volksgezondheid heeft meegegeven.

Op de website van zorg en gezondheid vinden zorgprofessionals meer informatie over mondmaskers en andere beschermingsmiddelen ((opent in nieuw venster)), zoals

  • hoe de voorraad mondmaskers verdeeld wordt
  • hoe mondmaskers en andere beschermingsmiddelen correct te gebruiken
  • hoe u een tekort van mondmaskers en medisch materiaal kunt melden.

De federale overheid stelt mondmaskers ter beschikking (1 per persoon), deze kunnen afgehaald worden in de apotheek.

Richtlijnen voor zorgprofessionals en jeugdhulp

Zorgprofessionals werkzaam in ziekenhuizen, huisartspraktijken, de thuiszorg en andere welzijnssectoren, vinden richtlijnen rond corona ((opent in nieuw venster)) op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Vergunde zorgaanbieders voor zorg aan personen met een handicap vinden de richtlijnen ((opent in nieuw venster)) op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Voorzieningen en diensten Jeugdhulp vinden richtlijnen rond corona op jeugdhulp.be ((opent in nieuw venster)).

Oproep voor medische reserve

De Vlaamse overheid lanceerde het platform Help de Helpers. Medische en niet-medische vrijwilligers kunnen zich daarop registreren om hun diensten zo aan te bieden aan zorginstellingen en vaccinatiecentra. Zorginstellingen die op zoek zijn naar een vrijwilliger kunnen zich op dat platform registreren en vervolgens snel en gericht op zoek gaan naar passende en beschikbare vrijwilligers in hun buurt. U vindt op de website de veelgestelde vragen over registratie als vrijwilliger ((opent in nieuw venster)). Verdere vragen kunt u stellen van het contactformulier ((opent in nieuw venster)) op de website.

Vrijwilligerswerk - word een zorgzame Fred of Frieda

Wilt u zich vanop afstand engageren om eenzaamheid tegen te gaan? Word dan een virtuele Fred of Frieda.

Houd op regelmatige basis virtueel contact. Dat kan bijvoorbeeld met een wekelijks telefoontje om te horen hoe het gaat, door een kaartje te sturen of een leuke video door te sturen via chat, door een mooie tekening te versturen of een lieve brief … Laat uw creatieve kant maar helemaal los - u krijgt er zonder twijfel heel veel dankbaarheid voor terug!

Mensen die behoefte hebben aan sociaal contact of ondersteuning voor huishoudelijke taken nemen best contact op met een lokale zorg- of welzijnsorganisatie. De mensen die zich als vrijwilliger kandidaat stellen worden dan via de lokale organisaties gekoppeld aan personen die een behoefte hebben.

Meer informatie op de website FredenFrieda.be ((opent in nieuw venster)).

Justitiehuizen en Vlaamse Centrum voor Elektronisch Toezicht

De Justitiehuizen en het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht werken verder tijdens de coronacrisis, maar met een aangepaste dienstverlening.

Lees meer over de aangepaste werking van de Justitiehuizen en het Vlaams Centrum voor Elektronisch toezicht ((opent in nieuw venster)).

Taskforce COVID-19 Zorg

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg ((opent in nieuw venster)) coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector.

Taskforce kwetsbare gezinnen

Om er voor te zorgen dat de meest kwetsbaren niet worden vergeten tijdens de coronacrisis, is de taskforce kwetsbare gezinnen ((opent in nieuw venster)) opgericht. De taskforce heeft een overzicht opgesteld van de maatregelen die de Vlaamse Regering de afgelopen maanden genomen heeft om de gevolgen van het COVID-19-virus voor kwetsbare gezinnen te beperken.