Landbouw

  • De VDAB helpt vacatures uit de landbouwsector maximaal invullen en sneller werkzoekenden en andere werkwilligen naar deze jobs toe leiden. Daarvoor is de website helpdeoogst.be ((opent in nieuw venster)) gelanceerd. Wie hulp wil bieden om onze land- en tuinbouwers uit de nood te helpen, vindt daar de openstaande vacatures.
  • Er is een maatregelenpakket om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers:
    • op het Europese niveau aandringen om de steunmaatregelen voor de brede land- en tuinbouwsector en visserij, met prioriteit voor bederfbare producten die niet tijdig geoogst, verwerkt of verkocht geraken. De bestaande Europese crisismaatregelen moeten geactiveerd worden en ook sierteeltproducten moeten hiervoor in aanmerking komen.
    • voorzien in een versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers, een waarborgregeling en soepelheid bij de termijnen van administratieve verplichtingen.

Afval

Recyclageparken ((opent in nieuw venster)) zijn opnieuw open. Informeer u op voorhand goed bij uw gemeente of afvalintercommunale over wat kan en wat niet kan. De coronamaatregelen blijven er van toepassing en moeten strikt worden nageleefd.

De afvalophaling aan huis ((opent in nieuw venster)) blijft.

Water

  • de levering van drinkwater en de zuivering van afvalwater: de van de drinkwaterbedrijven en Aquafin nemen maatregelen om deze diensten te kunnen garanderen.
  • voor het beheer van de oppervlaktewateren, bijv. om overstromingen te voorkomen, worden binnen de Vlaamse Milieumaatschappij maatregelen genomen

Behandelingstermijnen vergunningen

De Vlaamse overheid zorgt ervoor dat de rechtszekerheid op het vlak van behandelingstermijnen wordt gegarandeerd. Via een decreet heeft de Vlaamse regering de bevoegdheid om in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid de behandelingstermijn van bepaalde aanvragen en procedures (bijvoorbeeld het toekennen van een omgevingsvergunning) te kunnen verlengen. Op die manier kan maximale rechtszekerheid voor de burger en ondernemer verzekerd worden.