Openbaar vervoer

Op bus, tram en metro gelden de maatregelen van social distancing. Op de website van De Lijn vindt u meer info over de coronamaatregelen en de aangepaste dienstregeling van De Lijn (opent in nieuw venster).

Rijopleidingen en -examens

Rijopleidingen, examens, vormings- en terugkommomenten en nascholingen zijn opgeschort sinds 16 maart 2020. De rijopleidingen herstarten op 11 mei, de rijexamens deels op 18 en deels op 25 mei. 

Keuringen

  • Vanaf 4 mei worden de periodieke keuringen van personenauto’s, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen veilig en gespreid opgestart in de Vlaamse keuringscentra. Dat zijn de laatste keuringen die nog niet mogelijk waren wegens de coronacrisis.
  • Lees meer over technische keuring tijdens de coronacrisis.

Drietalig document voor (inter)nationaal transport

Download het drietalig document met toelichting over de COVID-19-maatregelen (PDF bestand opent in nieuw venster), te gebruiken tijdens eventuele controles van (inter)nationaal transport van goederen. Dit document is een toelichting voor buitenlandse instellingen over de coronamaatregelen in België. 

Houd er rekening mee dat u onnodige verplaatsingen nog altijd zoveel mogelijk moet vermijden en dat u moet nagaan wat de geldende coronamaatregelen in het buitenland zijn.

Uitstel wettelijke verplichtingen mobiliteit

U krijgt uitstel als u door het coronavirus niet in staat bent om de wettelijke verplichtingen in het kader van de regelgeving inzake mobiliteit en openbare werken na te leven. Bijvoorbeeld als u niet naar de verplichte autokeuring kunt gaan omdat u ziek bent of in quarantaine zit en niemand anders in uw plaats kan gaan.

Heropstart infrastructuurwerken wegen- en waterbouw

De infrastructuurwerken worden geleidelijk, gefaseerd en gecontroleerd heropgestart. Lees meer over de heropstart van de werven

Premie voor een nieuw zero-emissie-voertuig

Wie in 2019 een elektrisch voertuig of een wagen op waterstof heeft besteld, kon tot 31 oktober 2020 een zero-emissiepremie aanvragen. Door de coronacrisis kunnen leveringen vertraging oplopen. Daarom wordt de deadline om de premie aan te vragen verschoven naar 1 maart 2021.

U moet wel nog steeds een bestelbon hebben van ten laatste 31 december 2019. De premie moet ook aangevraagd worden binnen de 3 maanden na de eerste inschrijving van het voertuig.

Lees meer over de premie voor een nieuw zero-emissie-voertuig

Tijdelijke demonteerbare afscherming

Door de coronamaatregelen is het toegelaten om tussen 4 mei 2020 en 1 mei 2021 een tijdelijke afscherming (zoals tussenschotten) in voertuigen te voorzien. Na het plaatsen van zo’n afscherming hoeft u niet speciaal naar de keuring te gaan.

Lees alle informatie en vereisten voor tijdelijke demonteerbare afscherming.

Winterbanden (M+S-banden)

Vanaf 4 mei 2020 zal u voor winterbanden of M+S-banden (Mud+Snow) met een onvoldoende snelheidsindex een afkeuring zonder herkeuring krijgen, in plaats van een afkeuring met herkeuring. Deze maatregel geldt tot en met 3 juli 2020.

Lees meer over de coronamaatregelen bij winterbanden.

Subsidies aan gemeenten voor veilige schoolomgevingen

Gemeenten kunnen subsidies aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Door de coronacrisis is het voor veel gemeenten moeilijk om te voldoen aan de wettelijke termijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden en het bezorgen van de afrekening. Lees meer over de coronamaatregelen rond subsidies aan gemeenten voor veilige schoolomgevingen

Gemeentewegen