Sluiting van handelszaken

Op dit moment zijn hebben de meeste sectoren hun activiteiten weer opgestart.

Bekijk het overzicht.

Steunmaatregelen voor ondernemingen

De strenge coronamaatregelen hebben een ernstige impact op het economische leven. Om onze bedrijven zoveel mogelijk bij te staan en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, hebben de verschillende overheden een hele reeks steunmaatregelen uitgewerkt om ondernemingen door deze moeilijke periode heen te helpen.

Werk

 • Tijdens de coronacrisis blijft VDAB beschikbaar voor werkzoekenden, cursisten, werkgevers, partners en wijk-werkers om hen te ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe job of personeel. De dienstverlening is wel aangepast.

Meer informatie ((opent in nieuw venster)) op vdab.be/coronacrisis.

 • Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximaal negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom is het mogelijk om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen.
 • Poetshulpen mogen blijven werken. Belangrijk is dat de poetshulp zich aan de social distancing maatregelen houdt. Raadpleeg de veelgestelde vragen over de impact van de coronacrisis voor dienstenchequebedrijven.

Sociale economie

 • Heel wat doelgroepmedewerkers in de sociale economie worden voorbereid op een job in een reguliere onderneming, bijvoorbeeld via stages. In de praktijk liggen echter heel wat ondernemingen stil. Daarom is er een opschorting van doorstroomtrajecten en verlenging van inschakelingstrajecten.
 • De regel dat maatwerkbedrijven op jaarbasis 90% van het totaal aantal jobs voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt effectief moeten ingevuld hebben om de nodige subsidies te krijgen, wordt tijdelijk opgeschort. Op die manier volgt in 2021, bij het niet behalen van die 90% invullingsgraad in 2020, geen automatische vermindering van middelen.
 • Voor bedrijven uit de sociale economie die economische of financiële hinder ondervinden, zal het Departement WSE geen automatische inhoudingen (verminderingen) doen op de maandelijkse voorschotten. Zo krijgen de betreffende bedrijven tijdelijk wat meer financiële ademruimte.
 • De overheid financiert de begeleiding van mensen die door hun persoonlijke situatie onbetaald werk verrichten, de zogenoemde arbeidszorgmedewerkers. Nu arbeidszorginitiatieven hun activiteiten tijdelijk opschorten, dreigt de financiering van de begeleiders in het gedrang te komen. De gemiddelde financiering van de voorbije twee maanden (januari – februari) wordt tijdens de duur van de coronacrisis behouden.

Vlaamse belastingmaatregelen

De Vlaamse Belastingdienst neemt een reeks maatregelen om bedrijven, burgers, notarissen wat ademruimte te bieden tijdens de coronacrisis.

Meer informatie over de Vlaamse belastingmaatregelen op vlaanderen.be

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie

In Vlaanderen doen op dit moment verschillende academische instellingen en onderzoeksinstellingen onderzoek naar onderwerpen die te maken hebben met COVID-19. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten die verband houden met COVID-19.

U vindt een overzicht op de website van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie ((opent in nieuw venster))

Maatregelen van de federale overheid

 • Overbruggingsrecht ((opent in nieuw venster)) voor zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep.
 • Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft aangeraden. Werknemers mogen maximaal één dag per weer op kantoor werken. Lees meer op de website van de FOD Werkgelenheid, Arbeid en Sociaal overleg ((opent in nieuw venster)).
 • Werkgevers die vanwege de coronacrisis tijdelijk geen werk hebben voor hun werknemers, kunnen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 'tijdelijke werkloosheid Covid-19' aanvragen.
  De RVA zal een supplement op de eindejaarspremie uitbetalen aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid (boven op de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag altijd minimaal 150 euro bedragen.
 • Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk ((opent in nieuw venster)) toekennen aan hun werknemers.
 • Studenten die een studentenjob hebben bij een werkgever die tijdelijk moet sluiten (bijvoorbeeld de horeca), kunnen helaas niet het statuut van tijdelijk werkloos krijgen. De RVA kent het statuut niet toe zolang u studeert, u kunt dus geen werkloosheidsuitkering krijgen.

 • Werkt u als freelance maaltijdkoerier, dan kunt u wel gebruikmaken van de steunmaatregelen voor zelfstandigen.