Sluiting van handelszaken

Op het overlegcomité van 30 oktober werd beslist dat heel wat handelszaken de deuren moeten sluiten.

Ondernemen

 • Om mogelijke verliezen te compenseren voor ondernemers die getroffen worden door de nieuwe, strengere coronamaatregelen van 19 oktober, worden er zowel op federaal als Vlaams niveau nieuwe steunmaatregelen gelanceerd. Die maatregelen kunt u op dit moment nog niet aanvragen.
 • Ondernemingen die door de verstrengde coronamaatregelen van 27 juli hun omzet fors zagen dalen, kunnen voor de periode augustus-september 2020 een Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen. Aanvragen kan sinds 30 september 2020.
 • Ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening krijgen. De lening houdt in dat de Vlaamse overheid 2 maanden huur voorschiet op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. U kunt uw aanvraag indienen tot en met 30 november 2020.
 • Voor de crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt de premie van een waarborglening verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Deze regeling loopt tot eind 2020.
 • De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis.
 • De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen met een arbeidshandicap wordt berekend zonder het inkomen tijdens de crisismaanden.
 • De aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden wordt berekend op basis van de periode voor de coronacrisis, zodat werkgevers door de coronacrisis geen bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer.
 • Ondernemingen die ten gevolge van de coronacrisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kunnen met VLAIO in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.
 • VLAIO lanceerde samen met partnerorganisaties UNIZO, NSZ en VLAM de website koopinjebuurt.be. Ondernemers kunnen zich registreren bij de partnerorganisaties en worden opgenomen op de website. Burgers kunnen gemakkelijk een overzicht raadplegen van lokale ondernemers en de lokale handel steunen door lokaal te kopen.
 • Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% in de eerste maand na de heropening, kwamen in aanmerking voor de corona-ondersteuningspremie van 2.000 euro. Deze premie kan niet meer aangevraagd worden.
 • De corona-hinderpremie bood ondernemers die hun zaak volledig moesten sluiten een eenmalige premie van 4.000 euro en, als ze na 21 dagen hun zaak nog moesten sluiten, een vergoeding van 160 euro per dag. Deze premie kan niet meer aangevraagd worden.
 • Ondernemingen die een groot omzetverlies kennen als gevolg van de coronacrisis, konden een compensatiepremie van 3.000 euro krijgen om hun verliezen deels te compenseren. Deze premie kan niet meer aangevraagd worden.

Werk

 • Ook tijdens de coronacrisis is de VDAB beschikbaar voor werkzoekenden, cursisten, werkgevers, partners en wijk-werkers om hen te ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe job of personeel. De dienstverlening is wel aangepast. Lees meer op vdab.be/coronacrisis ((opent in nieuw venster)).
 • Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom is het mogelijk om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen.
 • Poetshulpen mogen blijven werken. Belangrijk is dat de poetshulp zich aan de social distancing maatregelen houdt. Raadpleeg de veelgestelde vragen over de impact van de coronacrisis voor dienstenchequebedrijven.

Sociale economie

 • Heel wat doelgroepmedewerkers in de sociale economie worden voorbereid op een job in een reguliere onderneming, bijvoorbeeld via stages. In de praktijk liggen echter heel wat ondernemingen stil. Daarom is er een opschorting van doorstroomtrajecten en verlenging van inschakelingstrajecten.
 • De regel dat maatwerkbedrijven op jaarbasis 90% van het totaal aantal jobs voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt effectief moeten ingevuld hebben om de nodige subsidies te krijgen, wordt tijdelijk opgeschort. Op die manier volgt in 2021, bij het niet behalen van die 90% invullingsgraad in 2020, geen automatische vermindering van middelen.
 • Voor bedrijven uit de sociale economie die economische of financiële hinder ondervinden, zal het Departement WSE geen automatische inhoudingen (verminderingen) doen op de maandelijkse voorschotten. Zo krijgen de betreffende bedrijven tijdelijk wat meer financiële ademruimte.
 • De overheid financiert de begeleiding van mensen die door hun persoonlijke situatie onbetaald werk verrichten, de zogenoemde arbeidszorgmedewerkers. Nu arbeidszorginitiatieven hun activiteiten tijdelijk opschorten, dreigt de financiering van de begeleiders in het gedrang te komen. De gemiddelde financiering van de voorbije twee maanden (januari – februari) wordt tijdens de duur van de coronacrisis behouden.

Vlaamse belastingmaatregelen

De Vlaamse Belastingdienst neemt een reeks maatregelen om bedrijven, burgers, notarissen wat ademruimte te bieden tijdens de coronacrisis.

Meer informatie over de Vlaamse belastingmaatregelen op vlaanderen.be

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie

In Vlaanderen doen op dit moment verschillende academische instellingen en onderzoeksinstellingen onderzoek naar onderwerpen die te maken hebben met COVID-19. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten die verband houden met COVID-19.

U vindt een overzicht op de website van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie ((opent in nieuw venster))

Maatregelen van de federale overheid