Sinds de herfstvakantie van 2020 zijn volgende maatregelen van kracht:

  • In het basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs) en de eerste graad van het secundair onderwijs wordt er 100% contactonderwijs gegeven.
  • In het secundair onderwijs zijn de leerlingen van de tweede en derde graad overgegaan op maximaal 50% contactonderwijs.
  • In het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:

    • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen.
    • Voor de ouderejaars.
    • Er is slechts 1 uitzondering op deze regel: in de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde, geneeskunde, tandheelkunde en kinesitherapie (inclusief de vervolgopleidingen) blijven practica, vaardigheidstraining en stages mogelijk.
  • In het volwassenenonderwijs - centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie wordt afstandsonderwijs gegeven.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u alle officiële informatie rond de impact van het coronavirus op het onderwijs ((opent in nieuw venster)). U vindt er o.a.:

Nieuwe maatregelen worden altijd gecommuniceerd via de nieuwsbrief Schooldirect ((opent in nieuw venster)).

Examencommissie secundair onderwijs

Vlaams Opleidingsverlof

Het opschorten van opleidingen kan een effect hebben op het opnemen van Vlaams opleidingsverlof.

Wetenschappelijk onderzoek in academische instellingen

In Vlaanderen doen op dit moment verschillende academische instellingen en onderzoeksinstellingen onderzoek naar onderwerpen die te maken hebben met COVID-19. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten die verband houden met COVID-19.

U vindt een overzicht op de website van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie ((opent in nieuw venster)).