Volgende maatregelen zijn van kracht:

  • In het basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs) wordt er 100% contactonderwijs gegeven.
  • In de 1ste graad van het secundair onderwijs en het stelsel ‘leren en werken’ wordt er 100% contactonderwijs gegeven. In de 2de en 3de graad wordt er 50% contactonderwijs gegeven.
  • In het hoger onderwijs is maximaal 20% contactonderwijs toegelaten. In de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde, geneeskunde, tandheelkunde en kinesitherapie (inclusief de vervolgopleidingen) blijven practica, vaardigheidstraining en stages mogelijk.

  • De centra voor volwassenenonderwijs moeten de capaciteit voor het contactonderwijs verminderen tot 25%. De centra voor basiseducatie moeten de capaciteit voor het contactonderwijs verminderen tot 50%. De klasgroep wordt beperkt tot 10 cursisten en de leerkracht. De centra bepalen zelf voor welke cursussen zij overschakelen naar afstandsonderwijs en voor welke cursussen zij de cursisten nog naar het centrum laten komen.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen leest u meer over de regels rond mondmaskers op school ((opent in nieuw venster)), en richtlijnen rond preventieve testing (voor onderwijspersoneel) ((opent in nieuw venster)).

Vanaf maandag 10 mei kunnen alle leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs weer 100% contactonderwijs ((opent in nieuw venster)) volgen. Scholen kiezen zelf of en wanneer ze overschakelen naar voltijds contactonderwijs na risicoanalyse van de preventieadviseur.

Vanaf 1 juni zijn meerdaagse binnenlandse uitstappen toegestaan. Deze vinden bij voorkeur zo laat mogelijk plaats.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u alle officiële informatie rond de impact van het coronavirus op het onderwijs ((opent in nieuw venster)). U vindt er o.a.:

Nieuwe maatregelen worden altijd gecommuniceerd via de nieuwsbrief Schooldirect ((opent in nieuw venster)).

Examencommissie secundair onderwijs

Vlaams Opleidingsverlof

Het opschorten van opleidingen kan een effect hebben op het opnemen van Vlaams opleidingsverlof.

Wetenschappelijk onderzoek in academische instellingen

In Vlaanderen doen op dit moment verschillende academische instellingen en onderzoeksinstellingen onderzoek naar onderwerpen die te maken hebben met COVID-19. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten die verband houden met COVID-19.

U vindt een overzicht op de website van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie ((opent in nieuw venster)).