Welke vragen of klachten?

U hebt een adviesvraag over of wordt/werd op een of andere manier benadeeld of geïntimideerd in een situatie waarvoor Vlaanderen de regels bepaalt omwille van

 • gender
  De tijds- en plaatsafhankelijke sociale verwachtingen over de positie van een man of vrouw in de samenleving (sociale geslacht).
 • geslacht
  Vastgesteld door een arts op basis van fysieke kenmerken bij de geboorte. Man of vrouw, maar dat kan ook meer ambigu zijn (intersekse) (biologische geslacht).
 • genderidentiteit
  Het innerlijke gevoel een jongen/man of een meisje/vrouw of (afwisselend één of geen van) beiden te zijn.
 • genderexpressie.
  De manier waarop iemand zijn genderbeleving uit naar de buitenwereld.

Uw vraag of klacht over genderdiscriminatie kan zich voordoen in één van de volgende situaties:

 • op school
 • in de jeugdbeweging
 • door een Vlaamse overheidsdienst
 • bij het huren van een woning
 • in de fitnesszaal of de sportclub
 • in het uitgaansleven
 • in uw job als ambtenaar of medewerker van de Vlaamse overheid of een lokaal bestuur
 • in de welzijnssector
 • in de media- of cultuursector
 • in het kader van de zoektocht naar een job
 • als werknemer van een dienstenchequebedrijf
 • ...

Zowel individuen als organisaties kunnen advies vragen of een klacht indienen.

Blijf er niet mee zitten!

Voorbeelden

Hoe behandelt de Ombudsvrouw Gender uw vraag of klacht?

Uw vraag of klacht wordt in behandeling genomen door het team van de Genderkamer en vertrouwelijk behandeld.

Wij plaatsen uw vraag of klacht tegenover het juridische kader (wetgeving, rechtspraak en rechtsleer) en de praktijkervaring. Bij een klacht gaan we na of ze raakt aan het discriminatieverbod inzake gender en in welke mater er een (begin van) bewijs is.

Bij complexe situaties die ruimer gaan dan de bevoegdheid van de Genderkamer wordt er samengewerkt met andere diensten of wordt u doorverwezen. Elke stap die volgt, wordt in overleg met u besproken en voorbereid.

Wij geven raad en zoeken naar oplossingen waarmee u eventueel zelf aan de slag kan. Wij denken samen met u na over knelpunten en kansen.

Indien nodig en gewenst laten wij in een bemiddeling alle standpunten aan het woord komen en zoeken de partijen samen naar een uitweg in overeenstemming met het recht. Wij maken ons beschikbaar voor opvolging indien gewenst of nodig.

Als er in geval van genderdiscriminatie meer vereist is, kan het team van de Genderkamer ook - mits uw akkoord - naar de rechter stappen.

Op basis van de klachtenbehandeling of adviesverlening doet het team van de Genderkamer geanonimiseerde beleidsaanbevelingen met betrekking tot knelpunten of kansen.

Contact