Welke vragen of klachten?

Iedereen met een vraag of klacht over grensoverschrijdend gedrag in situaties waarvoor Vlaanderen bevoegd is (cultuur, media, sport, onderwijs, …), kan bij de Genderkamer terecht. U werkt (vast of tijdelijk) in deze sectoren, u loopt stage, u volgt een opleiding, u bent vrijwilliger of u bent op een andere manier betrokken bij deze sectoren.

Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat ervoor zorgt dat iemand zich niet langer veilig en gerespecteerd voelt omdat haar of zijn persoonlijke grenzen met de voeten worden getreden. Ongewenst seksueel gedrag, (cyber)pesten en fysiek maar ook verbaal geweld zijn de meest gekende vormen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Intimidatie, stalking, discriminatie en chantage vallen er ook onder. De Genderkamer focust vooral op gedrag onder de noemer ‘lawful, but awful’ (wettelijk, maar verschrikkelijk).

Zowel individuen als organisaties kunnen advies vragen of een klacht indienen bij de Genderkamer. Blijf er niet mee zitten!

Veel organisaties of sectoren hebben al initiatieven genomen om grensoverschrijdend gedrag intern aan te pakken of bespreekbaar te maken. Er zijn vertrouwenspersonen of een externe preventieadviseur psychosociaal welzijn waarop u een beroep kan doen.

Het is vaak goed om eerst de interne procedures te benutten. Soms kent u ze niet en kunnen we u de weg wijzen. Soms is er een goede reden om deze weg net niet te bewandelen en kunt u bij ons terecht.

Ook als u getuige bent (geweest) van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, bent u welkom. U kan immers helpen om het gedrag te stoppen of te vermijden dat het verder escaleert. Door te reageren als omstaander kan u de uitkomst voor de getroffene in positieve zin beïnvloeden en geeft u duidelijk het signaal dat het gestelde gedrag ongepast is. Op de website van Sensoa(opent in nieuw venster) of in dit artikel(opent in nieuw venster) op de website van Mediarte, kan u alvast meer informatie terugvinden over wat u als omstaander kan doen in een acute situatie van grensoverschrijdend gedrag.

Voorbeelden

Hoe behandelt de Genderkamer uw vraag of klacht?

Algemeen

De psychologen en onderzoekers van de Genderkamer nemen elke vraag of klacht serieus. Zij zijn gebonden door een beroepsgeheim en elk gesprek is vertrouwelijk en anoniem zolang u dit wenst.

Wij nodigen u uit voor een gesprek dat plaats kan vinden in de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst in Brussel of op een andere locatie. Ook een telefonisch of digitaal gesprek is mogelijk.

Tijdens dat gesprek zullen wij vooral luisteren naar uw verhaal en uw verwachtingen. Wij helpen u uw vraag of klacht te verhelderen en bekijken samen met u wat wenselijk en mogelijk is. Alle mogelijke oplossingsscenario’s worden bekeken en doorgenomen, zodat u een weloverwogen keuze kan maken over hoe het verder moet.

Gespreksvoorbereiding

Om u voor te bereiden op dit gesprek kunnen volgende vragen een leidraad bieden:

 • Wat maakt het voor u een vervelende ervaring? Wie is allemaal betrokken?
 • Wat hebt u zelf al ondernomen? Wat maakt het moeilijk om zelf iets (anders) te ondernemen?
 • Wie hebt u nog ingelicht? Collega’s? Leidinggevenden? Wat werd u verteld?
 • Kent u de interne vertrouwenspersoon of het aanspreekpunt integriteit binnen uw organisatie? Is er een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk? Waarom wilt/kunt u niet bij hen terecht?
 • Welk (bewijs)materiaal kunt u bijkomend aanleveren?
 • Wat wilt u bereiken? Specifieer duidelijk uw verwachtingen en behoeften.

Geen nood indien u nog niet het antwoord kent op al deze vragen. Samen zullen we dit verder opnemen tijdens het eerste gesprek.

Onze aanpak

Onze aanpak is er één op maat en vraaggestuurd. Elke stap die volgt, wordt in overleg met u besproken en voorbereid. Waar mogelijk trekken wij de kaart van bemiddeling en een herstelgerichte aanpak. Vaak willen (soms moeten) mensen ook na een conflict nog met elkaar verder. Bemiddeling biedt meerdere betrokkenen de kans om in dialoog te gaan, in wederzijds respect en vertrouwen.

Onze aanpak kan voor u betekenen dat:

 • U misschien enkel op verhaal wil komen en u liever niet hebt dat er vervolgstappen worden gezet.
 • U klacht wenst neer te leggen bij de politie en u zich afvraagt wat daarvoor nodig is en hoe u dat moet doen.
 • U misschien getuige was van een probleemsituatie en u zich afvraagt wat u zelf nog meer kan doen.
 • U als slachtoffer of omstaander aanstuurt op het feit dat wij in gesprek gaan met degene die grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld.
 • U zelf het gesprek wil aangaan met hulp of bijstand van de Genderkamer.
 • In een aantal gevallen wij zelf een formele procedure kunnen opstarten, eventueel samen met andere diensten.

Ook organisaties kunnen bij ons terecht:

 • Wij kijken naar de context van de organisatie en welke mogelijke risicofactoren daaraan gekoppeld zijn.
 • Wij geven een eerste advies over het uitwerken van een integriteitsbeleid.
 • Wij delen kennis over bestaande initiatieven binnen de sector en verwijzen indien nodig door waar de eigen expertise eindigt.
 • Wij bekijken hoe procedures, met name informele procedures, kunnen verbeterd worden om in de toekomst sneller of beter in te grijpen. Wij maken ons beschikbaar voor verdere opvolging indien gewenst of nodig.

Op basis van de adviesverlening en klachtenbehandeling doet de Genderkamer geanonimiseerde beleidsaanbevelingen met betrekking tot knelpunten of kansen.

Contact

Portretfoto van

Nina Callens
Onderzoeker-psycholoog Genderkamer

nina.callens@vlaamseombudsdienst.be(opent in uw e-mail applicatie)

Portretfoto van

Viktor Van der Veken
Onderzoeker-psycholoog Genderkamer

viktor.vanderveken@vlaamseombudsdienst.be(opent in uw e-mail applicatie)