Team

Annelies D’Espallier
Ombudsvrouw Gender

Dr. Annelies D’Espallier (jurist, mensenrechtenspecialist en zondagsflandrienne) is Ombudsvrouw Gender bij de Vlaamse Ombudsdienst. Daarnaast is ze ook vrijwillig onderzoeker aan de UAntwerpen en rechter in het Vlaams Sporttribunaal. Rode draad in haar werk is een passie voor mensenrechten, of het nu gaat om handicap, onderwijs(recht) en sport, gendergelijkheid, antidiscriminatierecht, herstelrecht in het kader van #MeToo … Haar omzwervingen brachten Annelies o.m. langs Auckland (Nieuw-Zeeland), Luik en Leuven.

annelies.despallier@vlaamseombudsdienst.be(opent in uw e-mail applicatie)

Facebook Ombudsvrouw Gender(opent in nieuw venster)

Twitter Ombudsvrouw Gender(opent in nieuw venster)

Portretfoto van

Nina Callens
Onderzoeker-psycholoog Genderkamer

Dr. Nina Callens trainde als klinisch psychologe en seksuologe, heeft een doctoraat in de geneeskunde en werkte als onderzoekster in Amerika, Engeland, Nederland en België. Ze heeft de afgelopen tien jaar voornamelijk projecten vormgegeven waarin lichamen, seksualiteit, en relationeel welzijn steeds een prominente rol speelden, naast een gelijke behandeling op basis van gender en geslacht, en dit in de eerste plaats voor mensen die geen sterke achterban hebben in de maatschappij. Ze combineert haar onderzoekswerk bij de Genderkamer met een privé therapiepraktijk, waar ze gewapend met betrokkenheid en informatie, de complexiteit van moeilijke en gevoelige thema’s opzoekt.

nina.callens@vlaamseombudsdienst.be(opent in uw e-mail applicatie)

Portretfoto van

Viktor Van der Veken
Onderzoeker-psycholoog Genderkamer

Viktor Van der Veken heeft als psycholoog heel wat ervaring opgedaan in de praktijk zowel op case- als op beleidsniveau. Hij heeft gewerkt rond verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag waaronder intimidatie en pestgedrag. De ernst van deze problematiek heeft hem ertoe aangezet zich te engageren om grensoverschrijdend gedrag binnen de cultuur- en mediasector daadkrachtig aan te pakken. Viktor wil drempels verlagen, noodzakelijke erkenning bieden en professionele ondersteuning of een juiste doorverwijzing. Verder zet hij zijn schouders om de belangrijke taak bij te dragen aan veranderingen op beleidsniveau.

viktor.vanderveken@vlaamseombudsdienst.be(opent in uw e-mail applicatie)

Portretfoto van

Els Vandensande
Onderzoeker-jurist Genderkamer

Dr. Els Vandensande is onderzoeker-jurist bij de Genderkamer. Het recht en haar procedures zijn voor haar een instrument om mensen te versterken en op weg te helpen naar hun doelen en dromen. Zij zet dat instrument in het bijzonder graag in voor zij die in onze samenleving op veel drempels botsen bij het realiseren van hun doelen. Naast haar inzet voor de Genderkamer is zij ook actief binnen het project KU Leuven Engage, als vrijwillig wetenschappelijk medewerker van het Leuven Centre for Public law en als lid van de redactieraad van het Tijdschrift Grondrechten en armoede. Zij studeerde en deed onderzoek aan de universiteiten van Leuven, Tilburg, het Max-Planck Institute Luxembourg en Yale Law School.

els.vandensande@vlaamseombudsdienst.be(opent in uw e-mail applicatie)