Grensoverschrijdend gedrag

#MeToo heeft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, tussen mensen, in de spotlight geplaatst. Sinds april 2019 (tot maart 2023) werken twee deeltijdse psychologen in de Genderkamer om grensoverschrijdend gedrag te bestrijden en te voorkomen. Het gaat daarbij over allerlei vormen van pesten, discriminatie, geweld en intimidatie, zowel fysiek, verbaal, psychisch, als seksueel. Verzoekers hebben het vaak over grensoverschrijdend gedrag in een grijze zone, eerder dan over zwart-witgedrag.

De Genderkamer maakt ook specifiek deel uit van een actieplan (PDF bestand opent in nieuw venster) tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector (2018). Dat bevatte een reeks maatregelen over sensibilisering en preventie, training, procedures voor klachtmelding en sanctionering. Grootschalig onderzoek van de UGent (PDF bestand opent in nieuw venster) in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media had immers behoorlijk alarmerende cijfers opgeleverd: 1 op 2 vrouwen en 1 op 5 mannen in de cultuur- en mediasector werden het voorbije jaar slachtoffer van ongewenst grensoverschrijdend gedrag (verbaal, fysiek, psychisch, seksueel).

Bij vragen of klachten over grensoverschrijdend gedrag, of (seksuele) intimidatie biedt de Genderkamer een luisterend oor en erkenning, om waar nodig en gewenst ook te bemiddelen tussen de betrokken partijen op zoek naar oplossingen en uitkomsten. Alle kanten van een conflict of grensoverschrijdend gedrag vinden zo een luisterend oor bij de Genderkamer.

Getuigenissen, signalen en bemiddelingen kunnen leiden tot beleidsaanbevelingen.

Rapportering

In maart 2020 bracht de Genderkamer verslag uit over het eerste werkingsjaar.

De verslagen over de volgende werkingsjaren volgende via de jaarverslagen van de Genderkamer.

Het verslag over het tweede werkingsjaar volgde in maart 2021 als deel III (pagina 29 tot en met 49) van het jaarverslag: ‘Genderkamer: 5 jaar wind in de zeilen’.

Het verslag over het derde werkingsjaar volgde in maart 2022 in het jaarverslag van de Genderkamer: ‘De koers van de Genderkamer in 2021: noord, oost, zoude en west.’

In maart 2021 blikte de Genderkamer via een webinar in samenwerking met Mediarte terug op twee jaar #MeToo-werking in de Vlaamse mediasector. U kan ook rechtstreeks de gebruikte presentatie (PDF bestand opent in nieuw venster) nalezen.

Inhoud is aan het laden

Dit webinar vond plaats op 23 maart 2021 en was een samenwerking tussen Mediarte, de Genderkamer en tal van andere partners.

Meer info