Welke vragen?

U hebt een adviesvraag over:

  • grensoverschrijdend gedrag
    Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat ervoor zorgt dat iemand zich niet langer veilig en gerespecteerd voelt omdat haar of zijn persoonlijke grenzen met de voeten worden getreden. Ongewenst seksueel gedrag, (cyber)pesten en fysiek maar ook verbaal geweld zijn de meest gekende vormen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Intimidatie, stalking, discriminatie en chantage kunnen ook onder die noemer worden geplaatst. De Genderkamer focust vooral op gedrag onder de noemer ‘lawful, but awful’ (wettelijk, maar verschrikkelijk).
  • in de cultuur- of mediasector
    U werkt (vast of tijdelijk) in deze sectoren, u loopt stage, u volgt een opleiding, u bent vrijwilliger of u bent op een andere manier betrokken bij deze sectoren.

Onze deur staat ook open voor adviesvragen uit andere sectoren. Wij zien vanuit de Genderkamer tal van parallellen en verschillen over grensoverschrijdend gedrag in alle Vlaamse aangelegenheden (sport, onderwijs, welzijn,...).

U hebt een vraag omtrent het integriteitsbeleid in uw organisatie, u wil als organisatie de eerste of verdere stappen zetten of u hebt graag een klankbord omtrent het bestaande integriteitsbeleid.

Zowel individuen als organisaties kunnen advies vragen.

Blijf niet zitten met uw vraag!

Voorbeelden

  • Een vertrouwenspersoon heeft vragen over de manier waarop haar functie wordt ingebed in de organisatie, welk mandaat ze binnen de organisatie heeft en wat ze kan doen wanneer ze een melding binnenkrijgt.
  • Een organisatie wil proactief een integriteitsbeleid opzetten. Nog voor er een klacht komt, wil ze een veilig klimaat creëren voor haar medewerkers en voor andere betrokkenen. De organisatie weet niet goed waar te beginnen.
  • Een organisatie is in een storm terechtgekomen door een concreet voorval. Ze ziet niet meteen een uitweg.

Adviesverlening

Wij kijken naar de context van de organisatie en welke mogelijke risicofactoren daaraan gekoppeld zijn.

Wij geven een eerste advies over het uitwerken van een integriteitsbeleid.

Wij delen kennis over bestaande initiatieven binnen de sector en verwijzen indien nodig door waar de eigen expertise eindigt.

Wij bekijken hoe procedures, met name informele procedures, kunnen verbeterd worden om in de toekomst sneller of beter in te grijpen. Wij maken ons beschikbaar voor verdere opvolging indien gewenst of nodig.

Op basis van de adviesverlening doet de Genderkamer geanonimiseerde beleidsaanbevelingen met betrekking tot knelpunten of kansen.

Contact

Portretfoto van

Nina Callens
Onderzoeker Genderkamer

02 552 41 20

nina.callens@vlaamseombudsdienst.be (opent in uw e-mail applicatie)

Portretfoto van

Viktor Van der Veken
Onderzoeker Genderkamer

02 552 41 20

viktor.vanderveken@vlaamseombudsdienst.be (opent in uw e-mail applicatie)