Welke klachten?

U heeft een klacht over:

 • grensoverschrijdend gedrag
  Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat ervoor zorgt dat iemand zich niet langer veilig en gerespecteerd voelt omdat haar of zijn persoonlijke grenzen met de voeten worden getreden. Ongewenst seksueel gedrag, (cyber)pesten en fysiek maar ook verbaal geweld zijn de meest gekende vormen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Intimidatie, stalking, discriminatie en chantage kunnen ook onder die noemer worden geplaatst. De Genderkamer focust vooral op gedrag onder de noemer ‘lawful, but awful’ (wettelijk, maar verschrikkelijk).

 • in de cultuur- of mediasector
  U werkt (vast of tijdelijk) in deze sector, u loopt der stage, u volgt er een opleiding, u bent er vrijwilliger of u bent op een andere manier betrokken bij deze sector.

U hebt zelf een vervelende ervaring gehad of u bent getuige geweest van grensoverschrijdend gedrag.

Veel organisaties in deze sector hebben al initiatieven genomen om grensoverschrijdend gedrag intern aan te pakken of bespreekbaar te maken. Er zijn vertrouwenspersonen aanwezig of een externe preventieadviseur psychosociaal welzijn waarop je kan beroep doen.

Het is altijd goed om eerst de interne procedures te benutten. Soms kent u ze niet en kunnen we u de weg wijzen. Soms is er een goede reden om deze weg net niet te bewandelen en kunt u bij ons terecht.

Blijf er niet mee zitten en deel uw verhaal!

Klachtenbehandeling

Wij nemen elke klacht serieus. Wij zijn gebonden door ons beroepsgeheim en elk gesprek is vertrouwelijk en anoniem zolang u dit wenst.

Wij nodigen u uit voor een gesprek dat plaats kan vinden in de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst of op een andere locatie. Ook een telefonisch of digitaal gesprek is mogelijk.

Tijdens dat gesprek zullen wij vooral luisteren naar uw verhaal en uw verwachtingen. Wij helpen u uw melding te verhelderen en bekijken samen met u wat wenselijk en mogelijk is. Alle mogelijke oplossingsscenario’s worden bekeken en doorgenomen, zodat u een weloverwogen keuze kan maken over hoe het verder moet.

Onze aanpak is er één op maat en vraaggestuurd. Elke stap die volgt op een melding wordt in overleg met u voorbereid en besproken. Waar mogelijk trekken wij de kaart van bemiddeling en een herstelgerichte aanpak. Vaak moeten maar willen mensen, na een conflict, nog met elkaar verder. Bemiddeling biedt aan u, de veroorzaker en/of andere betrokken de kans om in dialoog te gaan, in wederzijds respect en vertrouwen.

Dit kan soms betekenen dat:

 • U misschien enkel op verhaal wil komen en u liever niet hebt dat er volgstappen worden gezet.
 • U klacht wenst neer te leggen bij de politie en u zich afvraagt wat daarvoor nodig is en hoe u dat moet doen.
 • U misschien getuige was van een probleemsituatie en u zich afvraagt wat u zelf nog meer kan doen.
 • U als slachtoffer of omstaander aanstuurt op het feit dat wij in gesprek gaan met degene die grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld.
 • U zelf het gesprek wil aangaan met hulp of bijstand van de Genderkamer.
 • In een aantal gevallen wij zelf een formele procedure kunnen opstarten, eventueel samen met andere diensten.

Gespreksvoorbereiding

Om u voor te bereiden op het gesprek kunnen volgende vragen een leidraad bieden:

 • Wat maakt het voor u een vervelende ervaring? Wie is allemaal betrokken?
 • Wat hebt u zelf al ondernomen? Wat maakt het moeilijk om zelf iets (anders) te ondernemen?
 • Wie hebt u nog ingelicht? Collega’s? Leidinggevenden? Wat werd u verteld?
 • Kent u de interne vertrouwenspersoon binnen uw organisatie? Is er een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk? Waarom wilt/kunt u niet bij hen terecht?
 • Welk (bewijs)materiaal kunt u bijkomend aanleveren?
 • Wat wilt u bereiken? Specifieer duidelijk uw verwachtingen en behoeften.
 • Hoe ver wilt u gaan?

Contact

Portretfoto van

Nina Callens
Onderzoeker Genderkamer

02 552 41 20

nina.callens@vlaamseombudsdienst.be (opent in uw e-mail applicatie)

Portretfoto van

Viktor Van der Veken
Onderzoeker Genderkamer

02 552 41 20

viktor.vanderveken@vlaamseombudsdienst.be (opent in uw e-mail applicatie)