Welke klachten?

U hebt een klacht over:

 • grensoverschrijdend gedrag
  Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat ervoor zorgt dat iemand zich niet langer veilig en gerespecteerd voelt omdat haar of zijn persoonlijke grenzen met de voeten worden getreden. Ongewenst seksueel gedrag, (cyber)pesten en fysiek maar ook verbaal geweld zijn de meest gekende vormen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Intimidatie, stalking, discriminatie en chantage vallen er ook onder. De Genderkamer focust vooral op gedrag onder de noemer ‘lawful, but awful’ (wettelijk, maar verschrikkelijk).

 • in de cultuur- of mediasector
  U werkt (vast of tijdelijk) in deze sector, u loopt er stage, u volgt er een opleiding, u bent er vrijwilliger of u bent op een andere manier betrokken bij deze sector.

U hebt zelf een vervelende ervaring gehad of u bent getuige geweest van grensoverschrijdend gedrag.

Veel organisaties in deze sector hebben al initiatieven genomen om grensoverschrijdend gedrag intern aan te pakken of bespreekbaar te maken. Er zijn vertrouwenspersonen of een externe preventieadviseur psychosociaal welzijn waarop u een beroep kan doen.

Het is altijd goed om eerst de interne procedures te benutten. Soms kent u ze niet en kunnen we u de weg wijzen. Soms is er een goede reden om deze weg net niet te bewandelen en kunt u bij ons terecht.

Onze deur staat ook open voor getuigenissen of meldingen uit andere sectoren.

Blijf er niet mee zitten en deel uw verhaal!

Voorbeelden

 • U bent naaktmodel voor een kunstenaar. Ze vraagt u om dat modellenwerk in haar studio thuis uit te voeren. U voelt zich daar niet gemakkelijk bij.
 • U bent de voortdurende aanrakingen van de productieleider en de steeds diepere vragen naar uw privéleven beu.
 • Een opdrachtgever stuurt de gesprekken altijd naar privézaken en vraagt ook om af te spreken buiten het kantoor en na de werkuren.
 • U bent danser en wordt door een mededanseres beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag maar u weet zelf niet wat u fout hebt gedaan. Wanneer u dit wil bespreken met betrokkene, geeft ze aan niet alleen met u in gesprek te willen gaan.
 • U komt als leidinggevende te weten dat een medewerker zich geïntimideerd voelt door uitspraken van een andere medewerker en u weet niet goed hoe u hiermee moet omgaan.
 • U zingt in een koor en wordt voortdurend belaagd door de dirigent via sociale media omdat hij met u op date wil. Wanneer u hier niet op ingaat, negeert hij u volledig bij de volgende repetitie.

Klachtenbehandeling

Wij nemen elke klacht serieus. Wij zijn gebonden door ons beroepsgeheim en elk gesprek is vertrouwelijk en anoniem zolang u dit wenst.

Wij nodigen u uit voor een gesprek dat plaats kan vinden in de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst in Brussel of op een andere locatie. Ook een telefonisch of digitaal gesprek is mogelijk.

Tijdens dat gesprek zullen wij vooral luisteren naar uw verhaal en uw verwachtingen. Wij helpen u uw melding te verhelderen en bekijken samen met u wat wenselijk en mogelijk is. Alle mogelijke oplossingsscenario’s worden bekeken en doorgenomen, zodat u een weloverwogen keuze kan maken over hoe het verder moet.

Onze aanpak is er één op maat en vraaggestuurd. Elke stap die volgt, wordt in overleg met u besproken en voorbereid. Waar mogelijk trekken wij de kaart van bemiddeling en een herstelgerichte aanpak. Vaak willen (soms moeten) mensen ook na een conflict nog met elkaar verder. Bemiddeling biedt aan u, de veroorzaker en/of andere betrokken de kans om in dialoog te gaan, in wederzijds respect en vertrouwen.

Deze aanpak kan voor u betekenen dat:

 • U misschien enkel op verhaal wil komen en u liever niet hebt dat er vervolgstappen worden gezet.
 • U klacht wenst neer te leggen bij de politie en u zich afvraagt wat daarvoor nodig is en hoe u dat moet doen.
 • U misschien getuige was van een probleemsituatie en u zich afvraagt wat u zelf nog meer kan doen.
 • U als slachtoffer of omstaander aanstuurt op het feit dat wij in gesprek gaan met degene die grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld.
 • U zelf het gesprek wil aangaan met hulp of bijstand van de Genderkamer.
 • In een aantal gevallen wij zelf een formele procedure kunnen opstarten, eventueel samen met andere diensten.

Gespreksvoorbereiding

Om u voor te bereiden op het gesprek kunnen volgende vragen een leidraad bieden:

 • Wat maakt het voor u een vervelende ervaring? Wie is allemaal betrokken?
 • Wat hebt u zelf al ondernomen? Wat maakt het moeilijk om zelf iets (anders) te ondernemen?
 • Wie hebt u nog ingelicht? Collega’s? Leidinggevenden? Wat werd u verteld?
 • Kent u de interne vertrouwenspersoon of het aanspreekpunt integriteit binnen uw organisatie? Is er een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk? Waarom wilt/kunt u niet bij hen terecht?
 • Welk (bewijs)materiaal kunt u bijkomend aanleveren?
 • Wat wilt u bereiken? Specifieer duidelijk uw verwachtingen en behoeften.

Geen nood indien u nog niet het antwoord kent op al deze vragen. Samen zullen we dit verder opnemen tijdens het eerste gesprek.

Getuige van grensoverschrijdend gedrag

Indien u getuige bent van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, dan kan u helpen om het gedrag te stoppen of te vermijden dat het verder escaleert. Door te reageren kan u de uitkomst voor het slachtoffer in positieve zin beïnvloeden en geeft u duidelijk het signaal dat het gestelde gedrag ongepast is. Eline Lodewyckx van Sensoa zoomt in dit webinar in op de rol van de omstaanders bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en reikt tools aan om te reageren wanneer u dit ziet gebeuren.

Als omstaander kan u op verschillende manieren reageren: de betrokkenen aanspreken, zorgen voor afleiding, één van de betrokkenen afzonderen, of aanwezig blijven en achteraf hulp bieden.

De belangrijkste informatie van het webinar kan u ook nalezen op de website van Sensoa ((opent in nieuw venster)) of in dit artikel ((opent in nieuw venster)) op de website van Mediarte.

Dit webinar vond plaats op 27 mei 2021 en was een samenwerking tussen Sensoa, Mediarte, de Genderkamer en tal van andere partners.

Mediacampagagne

Op 6 september 2021 lanceerde de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst een nieuwe campagne om grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector onder de aandacht te brengen. Via een trailer in de filmzalen en via sociale media hoopt de Genderkamer mensen te ondersteunen om hun verhaal te vertellen over grensoverschrijdend gedrag en vraagt de Genderkamer om het gesprek rond dit thema constructief gaande te houden.

Contact

Portretfoto van

Nina Callens
Onderzoeker Genderkamer

02 552 41 20

nina.callens@vlaamseombudsdienst.be (opent in uw e-mail applicatie)

Portretfoto van

Viktor Van der Veken
Onderzoeker Genderkamer

02 552 41 20

viktor.vanderveken@vlaamseombudsdienst.be (opent in uw e-mail applicatie)