Uitgangspunt

Als gemeente/OCMW/provincie bent u, overeenkomstig de regelgeving, verplicht om een eerstelijnsklachtenbehandeling te hebben en hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.

Een ombudsdienst is altijd een tweedelijnsklachtenbehandeling die pas tussenkomt wanneer de eerstelijnsklachtenbehandeling niet tot een oplossing komt. De Vlaamse Ombudsdienst kan steeds samen met uw gemeente bekijken hoe de eerstelijnsklachtenbehandeling het best kan verlopen.

Indien u een volwaardige eerstelijnsklachtenbehandeling heeft, dan kan u uw burgers bijkomend ook een tweedelijnsklachtenbehandeling aanbieden. Uw inwoners zullen dat zeker appreciëren omdat ze dit als een blijk van vertrouwen zien.

Aanpak/Werkwijze

Het is steeds mogelijk om vrijblijvend kennis te maken: telefonisch, afspraak bij u ter plaatse,...

We kunnen u voorbeeldteksten aanreiken.

Voordelen van de de Vlaamse Ombudsdienst

De regelgeving voorziet in verschillende mogelijkheden voor een gemeente om een tweedelijnsklachtenmogelijkheid of ombudsdienst te voorzien.

Voordelen Vlaamse Ombudsdienst:

  • expertise zowel op basis van werk bij andere lokale besturen, als bij Vlaamse overheidsdiensten;
  • team van specialisten die naargelang de noodzaak worden ingezet;
  • problemen zijn complex en bevinden zich vaak op verschillende niveaus: kan geïntegreerde oplossingen aanbieden voorbeeld onveilige verkeerssituatie op gemeente- en gewestweg,...;
  • flexibel: we komen tussen wanneer nodig, zo niet werken we aan andere dossiers;
  • voordelig;
  • voorspelbare kost;
  • zekerheid: niet plots iemand die weg is voor andere job... zelfs bij personeelswissels bent u gegarandeerd van bijstand.

Overeenkomst

Indien u de Vlaamse Ombudsdienst als lokale ombudsdienst wenst aan te duiden, dan sluiten we een overeenkomst.

Kostprijs

Vastgelegd op 0,05 euro per inwoner (voorbeeld: Kortrijk: 75.000 inwoners - 4.000 euro forfaitair/jaar).

Contact

Contact opnemen kan met Robert Willems van de Lokale Kamer (robert.willems@vlaamseombudsdienst.be of 02 552 41 11).