Gedaan met laden. U bevindt zich op: Atrias-debacle: Ombudsman vraagt generaal pardon Nieuwsberichten van Vlaamse Ombudsdienst

Atrias-debacle: Ombudsman vraagt generaal pardon

Nieuwsbericht
30 december 2022

Op 14 maart 2023 zal het jaarverslag 2022 van de Vlaamse Ombudsdienst reflecteren op onder andere 2.000 gesprekken en contacten met burgers, die zich laten samenvatten als “chaos en onmacht rond hoge energiefactuur”.

Weinig verrassend wellicht, zal de vaststelling zijn dat de verhalen beklijven en dat mensen ook duidelijk verloren lopen in een ondoorgrondelijk energielandschap. De consument kan overal en nergens terecht en klachten stromen via allerlei fora in verschillende vormen binnen. En jazeker, er is veel informatie, maar de consument slaagt er niet in om die info toe te passen op de eigen situatie. Tegen die achtergrond, komt het warm onthaal door de Vlaamse Ombudsdienst doorgaans neer op het blijven bieden, binnen de werkweek, van wat concreet energie-ABC.

Al enigszins vooruitlopend op dat jaarverslag, is er één aspect dat nu al vele maanden lang prominent aanwezig is in het klachtenbeeld en dat is het MIG-6 “Atrias-debacle”, waarbij de nieuwe data-uitwisseling in de energiesector in te veel gevallen vierkant blijkt te draaien.

Heel wat gezinnen zitten inderdaad ondertussen al maandenlang vast in hun energiesituatie door een gebrek aan doorstroom van gegevens. Concrete gevolgen voor hen zijn manifest foutieve of gewoonweg geen voorschotfacturen. Geen eindafrekening en daardoor ook problemen om te kunnen wisselen van energieleverancier. Tot zelfs dreigingen met energie-afsluiting toe. Dit jaagt vele mensen de stuipen op het lijf.

Burgers rekenen het de distributienetbeheerder terecht aan dat dit dataverkeer niet vlotter verloopt. Een daarmee samenhangend probleem is de administratieve rompslomp voor al wie geconfronteerd wordt met een zogenaamde mystery switch of gecorrigeerde meterstand. Te vaak slepen correcties van facturen bij de energieleverancier veel te lang aan in een heen-en-weer-spel tussen netbeheerder en leverancier.

De Vlaamse Ombudsdienst kwalificeert dit klachtenbeeld als volkomen onaanvaardbaar. Te lang al blijft er te veel mist hangen over het aantal gedupeerden. En vooral: er lijkt maar geen vooruitzicht op een definitieve technische oplossing.

Sowieso dringt de Vlaamse Ombudsdienst nu al aan op billijkheid op maat en vormen van forfaitaire schadevergoeding, bijvoorbeeld een generaal pardon van meterverbruik. Dit moet dan toelaten om de meterstanden zo aan te passen dat enkel de laatste jaarrekening nog in rekening wordt gebracht voor wie meer dan een jaar het Atrias-debacle heeft moeten ondergaan. Een pardon dus voor het energieverbruik van de maanden boven één jaar Atrias-debacle.

Bart Weekers, Vlaams Ombudsman, 0499 550 898