Een alerte burger wijst er op dat de tweet van zondagavond waarmee de minister van Onderwijs de verlengde herfstvakantie aankondigt, verwijst naar de partijwebsite en niet naar de officiële Vlaamse overheidscommunicatie.

Volgens het oordeel (PDF bestand opent in nieuw venster) van de Vlaamse ombudsman is dat inderdaad niet correct.

De regels hierover zijn duidelijk en werden in 2017 nog aangescherpt om de partijpolitieke sociale media van ministers duidelijk te scheiden van hun communicatie in functie.

Meer info op overheid.vlaanderen.be ((opent in nieuw venster)). Ook nu, in deze drukke en snelle tijden, is dat een regel die we niet uit het oog mogen verliezen.