Roeselare wil een kwaliteitsvolle dienstverlening bieden aan alle inwoners. Bij klachten zorgt de klachtencoördinator van de stad voor een onderzoek met een gemotiveerd antwoord, rechtzetting of oplossing.

Toch niet tevreden over de dienstverlening en dat antwoord? Dan is er nu ook de mogelijkheid om klachten gratis opnieuw te laten onderzoeken door de ombudsman. Hij bekijkt de zaak volledig opnieuw, in alle onafhankelijkheid. Roeselare werkt hiervoor samen met de Vlaamse Ombudsdienst.

Vlaams ombudsman Bart Weekers is tevreden over deze samenwerking. De vier centrumsteden in West-Vlaanderen kennen nu een ombudswerking. Roeselare en Kortrijk via de Vlaamse ombudsman. Oostende en Brugge met een eigen ombudsdienst.

Burgemeester Kris Declercq en Algemeen directeur Geert Sintobin: “In Roeselare is een kwaliteitsvolle dienstverlening een topprioriteit. Het sluitstuk daarvan is een professionele aanpak van klachten. Via de samenwerking met de Vlaamse Ombudsdienst zetten we die aanpak nu nog extra kracht bij.

De ombudsman verwacht vruchtbaar ombudswerk te kunnen leveren, ten dienste van iedereen in Roeselare. De ombudsman van Roeselare is bereikbaar via de gewone adressen van de Vlaamse Ombudsdienst, maar bijkomend ook via roeselare@vlaamseombudsdienst.be(opent in uw e-mail applicatie)

Alle info vindt u op Roeselare.be(opent in nieuw venster)