Leerlingen van het secundair onderwijs in de klas
© Joris Casaer

Voor de leerlingen en hun ouders: blijf niet zitten met je vragen. Spreek met de school en informeer je goed via het schoolreglement.

Voor de klassenraden: informeer Heerlijk Helder. Een toelating om een jaar opnieuw te doen, is duidelijker dan een gunstig advies tot overzitten. Dat je een bepaalde studierichting niet verder mag volgen, begrijpt iedereen beter dan dat je een ‘clausulering’ krijgt.

Heerlijk Helder, eenvoudig en duidelijk. Dat helpt iedereen vooruit.