Zoals uit het onderzoeksrapport (PDF bestand opent in nieuw venster) zal blijken, aanvaardt de Ombudsvrouw gender op dit moment het exclusief op vrouwen gerichte sportaanbod van de Stad Kortrijk, maar wel met de nodige voorbehouden.

De ombudsvrouw gender rekent erop in de toekomst te kunnen vaststellen dat de stedelijke acties gericht op het vergroten van de sportparticipatie van vrouwen succes hebben en zichzelf overbodig maken.