Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarverslag 2022: Transparantie en verbondenheid Nieuwsberichten van Vlaamse Ombudsdienst

Jaarverslag 2022: Transparantie en verbondenheid

Nieuwsbericht
14 maart 2023

Transparantie en verbondenheid zijn twee rode draden in het nieuwe jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst.

De burger verwacht dat zijn Vlaamse overheid transparant werkt. Zo wil hij weten wat de inspectiediensten vaststellen in het kinderdagverblijf en wil hij tijdig betrokken worden bij het handhavingstraject. Hij rekent ook op betrouwbare vastgoedinformatie over de woning die hij wil kopen: bouwovertredingen, bodemverontreiniging, rooilijnen. En informatie moet helder zijn, bijvoorbeeld op schoolattesten.

De overheid hoort ook open en eerlijk te communiceren over te verwachten doorlooptijden bij dossierachterstand, zoals momenteel bij de zorgtoeslag, de Vlaamse woonlening en Mijn verbouwpremie.

Transparantie en verbondenheid gaan samen. Dan denken we aan de digitale verbondenheid tussen overheidsdiensten om informatie te verzamelen, en vervolgens een vlotte communicatielijn met de burger om die informatie te tonen. Digitalisering biedt heel wat voordelen, maar er zijn verbeterpunten en voor een exclusief digitaal verhaal is het te vroeg. Daarom het belang van telefonische bereikbaarheid van de overheid en bijvoorbeeld ook lokale woonloketten en energiehuizen voor de nodige begeleiding van al wie wil of binnenkort moet renoveren.

In de verbondenheid met de burger moet verder voldoende ruimte zijn voor billijkheid, bijvoorbeeld soepele afbetalingsplannen bij belastingen, drinkwaterfacturen, terugvorderingen.

Uiteraard zijn er ook positieve evoluties, zoals de goede samenwerking tussen overheidsdiensten bij de uitrol van de jobbonus, ook al verliep niet alles vlekkeloos. En die regeling voor co-ouderschap bij de onroerende voorheffing is er uiteindelijk ook gekomen.

92.345 burgers namen contact op met een klachtendienst van de Vlaamse overheid. 10.104 kwamen tot bij de Vlaamse Ombudsdienst. Krachtige burgersignalen om ter harte te nemen en mee aan de slag te gaan. U vindt alle documenten op onze website op de pagina Jaarverslag.