Sociale woningen
© Sandra Van Watermeulen

Zoals bekend, kent de sociale huur lange wachtlijsten. Het is belangrijk die wachtlijsten zo actueel en accuraat mogelijk te houden. In afwachting van digitalisering en centralisering, gebeurt dit via een omslachtige tweejaarlijkse actualisatie van de wachtlijsten. Op die manier blijven inkomensgegevens actueel, maar ook de voorkeur die de kandidaat-huurder uitdrukt voor deze of gene wijk of type woning.

Omwille van de coronacrisis stellen heel wat maatschappijen die tweejaarlijkse actualisatie nu uit. Dat is een goede crisismaatregel. Helaas zijn er ook signalen van kandidaten die worden vastgepind op hun voorkeur van lang voor de coronacrisis. Dat is uiteraard niet wenselijk. De ombudsman vraagt de maatschappijen om steeds de nodige soepelheid aan de dag te leggen bij het aanpassen van de keuzes van kandidaat-huurders. De coronacrisis heeft immers het leven van vele sociale huurders sterk veranderd. Net zoals bij ons allen. Andere woonkeuzes dringen zich dan op. Door kandidaten niet vast te pinnen op achterhaalde keuzes, vermijden huisvestingsmaatschappijen ook heel wat betwiste toewijzingen in de komende maanden.