Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vacature: communicatieverantwoordelijke bij de Vlaamse Ombudsdienst Vlaamse Ombudsdienst

Vacature: communicatieverantwoordelijke bij de Vlaamse Ombudsdienst

Nieuwsbericht
2 juli 2024

Wij hebben een hart voor Vlaanderen. Jij ook?

De Vlaamse Ombudsdienst onderzoekt klachten over de werking van de Vlaamse overheidsdiensten (VRT, VDAB, De Lijn, Vlaamse Belastingdienst, Agentschap Opgroeien, …) en bemiddelt om de standpunten van de klager en de overheid met elkaar te verzoenen. De Vlaamse Ombudsdienst vormt dus een belangrijke brug tussen de burger en de overheid.

De communicatieverantwoordelijke zorgt er voor dat mensen de weg vinden naar de Vlaamse Ombudsdienst, zet de dienst in de kijker en weet ook de verwezenlijkingen op een eigentijdse manier te communiceren.

Hier maak je het mee

Als communicatieverantwoordelijke maak je de werking en de meerwaarde van de Vlaamse Ombudsdienst bekend bij de parlementaire gemeenschap, stakeholders en het brede publiek en versterk je de zichtbaarheid van de dienst. Bijkomend ga je actief op zoek naar samenwerkingsverbanden en bouw je samen met de ombudsvrouw het netwerk van de Vlaamse Ombudsdienst verder uit.

Je ontwikkelt en voert een communicatieplan uit in samenspraak met de ombudsvrouw. Je ontwikkelt, beheert en bent verantwoordelijk voor de verschillende communicatiemiddelen zoals publicaties, evenementen, online media en de pers. Je schrijft wervende teksten voor zowel externe (website, sociale media, brochures,…) als voor interne doeleinden. Je zorgt voor video en een visuele benadering in de online communicatie. Je geeft communicatieadviezen aan je collega’s en helpt hen om heldere en sterke teksten te schrijven voor diverse communicatiekanalen. Je zorgt voor aantrekkelijke en informatieve content op de sociale mediakanalen..

Als communicatieverantwoordelijke heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 • Je ontwikkelt en voert een communicatieplan uit
 • Je maakt de Vlaamse Ombudsdienst bekend bij de parlementaire gemeenschap, de stakeholders en het brede publiek
 • Je bent verantwoordelijk voor alle communicatie via website, sociale media, campagnes, naar stakeholders
 • Je gaat op zoek naar samenwerkingsverbanden en je bouwt een sterk netwerk uit met stakeholders (overheid en middenveld) en de pers

Wat breng je mee?

 • Je schrijft wervend en aantrekkelijk; je hebt uitstekende communicatie- en presentatievaardigheden zowel voor online media als voor publicaties
 • Je maakt video’s en je zorgt voor een visuele benadering in je online communicatie
 • Je hebt kennis van moderne informatie- en communicatietechnieken en je bent ervaren in
  • Het beheren van websites en kennis van Google Analytics
  • Sociale media toepassingen
  • M365
 • Je hebt talent voor storytelling en je hebt voldoende kennis om als videoreporter aan de slag te gaan
 • Je hebt kennis van actuele communicatietrends
 • Je hebt interesse in de politieke actualiteit, je volgt maatschappelijke ontwikkelingen en je hebt voeling met de werking van overheden
 • Je bent een echte teamspeler: je bent betrouwbaar, ondersteunt je collega’s en stimuleert de samenwerking.

Wat krijg je terug?

 • Je gaat aan de slag in een aangename en moderne werkomgeving, centraal in Brussel en vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Je oefent een uitdagende en boeiende job uit in een vakgebied dat je fascineert.
 • Je kunt onmiddellijk in dienst treden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Je ontvangt een aantrekkelijke verloning op master niveau. Je functierelevante ervaring kan in aanmerking worden genomen.
 • Voor je woon-werkverkeer krijg je een gratis abonnement op het openbaar vervoer, een vergoeding voor je verplaatsingskosten en eventueel een fietsvergoeding.
 • Je ontvangt maandelijks een internetvergoeding en een thuiswerkvergoeding en eventueel een schooltoelage voor je kinderen, een bijdrage in je sportabonnement en andere voordelen.
 • Er wordt een gratis hospitalisatie- en gezondheidszorgverzekering voor jou en je gezinsleden gesloten, en een groepsverzekering die volledig ten laste van de werkgever is.
 • We zorgen voor een goede werk-privébalans, met regelmatig thuiswerk en een zeer gunstige vakantieregeling.
 • Je krijgt alle kansen om je loopbaan zelf in handen te nemen en je professioneel verder te ontwikkelen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma en je hebt minstens vier jaar relevante professionele ervaring in een soortgelijke functie
 • Je bent Belg of onderdaan van de Europese Economische Ruimte (een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein).
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Hoe verloopt de selectieprocedure

Search & Selection organiseert de selectieprocedure. Op basis van een uitgebreid curriculum vitae waaruit je relevante professionele ervaring blijkt, een motivatiebrief en een kopie van je diploma gaat Search & Selection na of je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet.

Als je aan de gestelde deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan je deelnemen aan onderstaande selectieprocedure.

 1. Deel 1: inhoudelijke screening op basis van motivatiebrief (redactionele vaardigheden) en audiovisueel/grafisch of social mediabericht waarmee je je communicatievaardigheden aantoont.

De kandidaturen die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden geëvalueerd op basis van hun motivatiebrief en het bijgevoegde audiovisueel/grafisch of social mediabericht. Aan de hand van deze 2 stukken worden de redactionele en communicatievaardigheden beoordeeld. Het audiovisueel/grafisch of social mediabericht mag max. 1,5 minuten duren. De toegestane formaten zijn avi, mov, mp4 en wmv en de maximale grootte is 20 MB.

Om te slagen moet je ten minste 12 punten op 20 op het geheel van beide onderdelen behalen. De 25 hoogst gerangschikte kandidaten gaan door naar de thuisopdracht.

 1. Deel 2: thuisopdracht (2e helft augustus, data onder voorbehoud)

De thuisopdracht bestaat uit een functiegerichte case.

Om te slagen moet je ten minste 12 punten op 20 behalen. De 10 hoogst gerangschikte kandidaten gaan door naar het mondelinge gedeelte.

 1. Deel 3: mondeling gedeelte (11 en 12 september, data onder voorbehoud)

Voorafgaand aan het jurygesprek ontvang je een persoonlijkheidsvragenlijst. De resultaten van de persoonlijkheidslijst zijn richtinggevend voor het mondeling gedeelte.

Het mondelinge gedeelte bestaat uit de presentatie van de thuisopdracht en een gestructureerd interview. Tijdens het interview peilen we naar je kennis, waarden, ervaring en verwachtingen.

Om te slagen moet je ten minste 12 punten op 20 behalen.

Rangschikking en aanstelling

Ben je geslaagd? Dan word je samen met de andere geslaagde kandidaten gerangschikt volgens de punten die je op het mondelinge gedeelte hebt behaald. De hoogst gerangschikte kandidaat treedt onmiddellijk in dienst. De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van twee jaar.

De rangschikking wordt zes maanden behouden. Als die geldigheidsduur bij een nieuwe vacature verlopen is, word je opgeroepen voor een bijkomende selectie. Die zorgt voor een nieuwe rangschikking, die ook weer zes maanden geldig is.

Feedback over de proeven

Aan het einde van de selectieprocedure kun je feedback over de proeven vragen.

Kom jij het hier meemaken?

Solliciteer via Search & Selection(opent in nieuw venster). Voeg een motivatiebrief met audiovisueel/grafisch of social mediabericht, een uitgebreid curriculum vitae waarin je duidelijk aangeeft welke ervaring je hebt en een kopie van jouw diploma toe aan het online sollicitatieformulier.

Kandidaturen die bij afsluiting van de kandidaatstellingsperiode onvolledig zijn, worden niet in aanmerking genomen.

We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 31 juli 2024.

Wil je meer informatie over deze functie of over de selectieprocedure, of wil je graag een salarissimulatie ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Search & Selection via brussel@searchselection.com(opent in uw e-mail applicatie) of bel naar 02 759 22 10.

De opdrachtnemer Search & Selection houdt zich als verwerker van de verstrekte persoonsgegevens aan de bepalingen van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (algemene verordening gegevensbescherming).