Stopzetting VOP

Het recht van de werkgever op de premie vervalt:

 • als de premie afloopt en u geen verlenging krijgt.
 • als de werknemer uit dienst gaat en daarna langer dan 1 jaar uit dienst blijft.
  • U mag de werknemer niet ontslaan om hem daarna weer aan te werven en zo een hogere VOP te krijgen.
  • U mag geen andere werknemer ontslaan om hem te vervangen door een werknemer die recht geeft op een VOP.
  • Na een ontslag wordt de premie alleen teruggevorderd als blijkt dat u de voorwaarden niet naleefde.
  • De premie wordt berekend op de tewerkstelling. Als uw werknemer geen prestaties meer levert, wordt er dus geen premie uitbetaald.

Onderbreking VOP

Bij een onderbreking vervalt uw recht op de VOP niet, maar wordt de uitbetaling wel tijdelijk stopgezet. Dat is het geval:

 • bij een loopbaanonderbreking.
  • Aangezien de werknemer tijdens een voltijdse onderbreking geen loon ontvangt, bedraagt de premie 0 euro. Bij een halftijdse onderbreking wordt de VOP berekend op de halftijdse prestaties.
  • Na de onderbreking wordt de datum van de aanwerving gebruikt om het bedrag van de premie te berekenen.
 • bij langdurige ziekte. Als de werknemer het werk daarna gedeeltelijk hervat, zal de VOP lager zijn omdat ook zijn loon lager is.
 • als de werknemer na een ontslag binnen 1 jaar opnieuw aangeworven wordt. Om het bedrag van de premie te berekenen telt de datum van de 1ste aanwerving.