Uitbetaling

Per kwartaal

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) wordt om de 3 maanden uitbetaald aan de werkgever. U ontvangt het bedrag voor een bepaald kwartaal steeds aan het einde van het volgende kwartaal.

De betaling gebeurt automatisch op basis van uw RSZ-aangifte, op basis van de gegevens in uw DmfA ((opens in new window))- of DmfAPPL ((opens in new window))-aangifte.

Opgelet: verwittig steeds het Departement Werk en Sociale Economie als uw ondernemingsnummer verandert of uw werknemer uit dienst gaat. Bij wijziging van het ondernemingsnummer moet de werkgever een nieuwe aanvraag doen ((opens in new window)). Dat kan via e-mail naar vop@vlaanderen.be (opens in your email application).

Berekeningsnota’s raadplegen

U kunt de berekeningsnota’s van uitbetaalde premies online raadplegen via het WSE-loket ((opens in new window)). In de nota’s ziet u per kwartaal hoe het bedrag van uw VOP werd berekend.

Lukt het niet om aan te melden in het WSE-loket? Bekijk dan STAP 1 van de aanvraagprocedure.

Belastingen

Voor de VOP gelden de volgende belastingregels:

 • personenbelasting: de premie is een belastbaar beroepsinkomen
 • vennootschapsbelasting: de premie is vrijgesteld van belastingen.

Cumulaties

Toegelaten cumulaties

U mag de VOP combineren met een Vlaamse doelgroepvermindering

Opgelet: de 2 premies mogen samen niet meer dan 100% bedragen van de totale loonkost. U kunt dus nooit meer subsidies ontvangen dan het (bruto)loon dat u aan de werknemer betaalt.

Verboden cumulaties

U mag de VOP niet combineren met een:

 • vergoeding voor het inschakelingstraject van een doelgroepwerknemer in de lokale diensteneconomie
  Opgelet: is uw onderneming erkend als inschakelingsbedrijf die geen lokale diensteneconomie is, dan kunt u de vergoeding wel combineren met een VOP.
 • loonpremie voor doelgroepwerknemers in een maatwerkbedrijf
 • loon van personen die werken onder artikel 60 en 61 van de OCMW-wet
 • gesco-premie
 • tussenkomst voor DAC-werknemers
 • premie voor werkervaring
 • loonpremie voor invoegwerknemers