Gevolgen van de stopzetting of opschorting van de lessen

De opleidingsverstrekker kan zelf kiezen:

 • Hij geeft de lessen via een digitale klas
 • Hij plant de lessen opnieuw in op een later moment
 • Hij zet de opleiding stop
 • Hij combineert één of meer van bovenstaande opties
 • ...

Gevolgen per optie

 • De opleidingsverstrekker plant de lessen en eventuele eindbeoordeling op een later moment in

Als de lessen op een later tijdstip opnieuw ingepland worden, kan de werknemer VOV opnemen, ook als de einddatum van de opleiding op een later moment valt. Hou hierbij rekening met het volgende voor opleidingen van schooljaar 19-20:

- Werden de lessen (en eindbeoordeling als de opleiding een eindbeoordeling voorziet) ingehaald vóór 1 oktober 2020, dan kon de werknemer zijn resterende VOV-uren van schooljaar 2019-2020 gebruiken. De werkgever moet geen nieuwe terugbetalingsaanvraag indienen.

- Werden de lessen (en eindbeoordeling als de opleiding een eindbeoordeling voorziet) pas ingepland na 30 september 2020, dan moet de werknemer VOV-uren van schooljaar 2020-2021 gebruiken. De VOV-uren van schooljaar 2020-2021 kunnen enkel geopend worden als de werknemer ook in september 2020 minstens 50% tewerkgesteld was.

Als de lessen en eventuele eindbeoordeling doorgaan op een later moment, waardoor de opleiding verlengd wordt, dan zal de opleidingsverstrekker de einddatum aanpassen bij het ingeven van de aanwezigheden in het WSE-loket. Daarvoor moet geen reden worden opgegeven.
De werkgever moet de terugbetalingsaanvraag niet aanpassen en er moet ook geen nieuwe aanvraag ingediend worden. De bestaande aanvraag volstaat, ook voor de uren van de verlengde opleiding.

 • De opleidingsverstrekker organiseert de lessen en de eventuele eindbeoordeling online

Voor schooljaar 19-20
Als de opleidingsverstrekker online vervanglessen en eventuele eindbeoordeling organiseerde (bv. via afstandsleren, webinars, skype, opdrachten die moeten gemaakt worden, ...) mag de opleidingsverstrekker voor die lesuren die doorgingen t.e.m. 31/8/2020 voor de cursisten die VOV opnemen, aanwezigheidsattesten afleveren. Er moet wel een minimale opvolging, begeleiding of contact zijn. Dit kan via e-mail, skype,...
De lesgever tekent de aanwezigheidslijst voor aanwezigheid van de cursist als de gevraagde digitale inspanning door de cursist geleverd is. Let op: dit kan enkel voor lessen t.e.m. 31/8/2020.

Voor schooljaar 20-21
Voor schooljaar 2020-2021 werd de definitie van contactleren tijdelijk aangepast. Het rechtstreekse contact tussen werknemer en lesgever (op een vooraf bepaald moment) mag ook digitaal gebeuren. Deze uren geven recht op VOV, als de aanwezigheidslijsten elke les via eID afgetekend worden, door zowel de cursist als de lesgever of via een goedgekeurde alternatieve werkwijze. Lees hierover meer in de handleiding digitaal tekenen ((opent in nieuw venster)).

 • De opleidingsverstrekker zet de opleiding stop
  • Opleiding met alleen aanwezigheden zonder eindbeoordeling
   De opleidingsverstrekker noteert in het WSE-loket de stopzettingsdatum en attesteert de aanwezige uren tot aan de stopzettingsdatum. De uren VOV die werden opgenomen tot 2 dagen na de stopzetting kunnen worden uitbetaald.
  • Opleiding met aanwezigheden EN met eindbeoordeling:
   De opleidingsverstrekker noteert in het WSE-loket de stopzettingsdatum en attesteert de aanwezige uren tot aan de stopzettingsdatum en noteert bij de eindbeoordeling ‘niet ingericht'.
   De uren VOV die werden opgenomen tot 2 dagen na de stopzetting kunnen worden uitbetaald.
  • Opleiding met alleen eindbeoordeling zonder verplichte aanwezigheden (Vlaams hoger onderwijs en CVO’S)
   De opleidingsverstrekker noteert de stopzettingsdatum en noteert bij de eindbeoordeling ‘niet deelgenomen’.
   Aan de cursist wordt gevraagd om de e-mail die hem informeert over de stopzetting van de cursus bij te houden als bewijsmateriaal voor VOV. Hij zal door het departement WSE gevraagd worden om aan te tonen waarom hij niet heeft deelgenomen aan het examen.
   De uren VOV die werden opgenomen tot 2 dagen na de stopzetting kunnen worden uitbetaald.

Wat zijn de gevolgen als de werknemer niet minstens 32 uren les volgt?

Om recht te hebben op VOV, moet de werknemer minstens voor 32 uur ingeschreven zijn bij eenzelfde opleidingsverstrekker binnen een tijdsperiode van één jaar (365 dagen). Hij moet geen 32 uur in de les aanwezig zijn om de effectief aanwezige lesuren terugbetaald te krijgen.

Welke invloed heeft het opschorten van de lessen op het aantal uren VOV waarop de werknemer recht heeft?

Dat hangt af van het soort opleiding dat hij volgt. Er zijn 2 soorten opleidingen:

 • Met verplichte aanwezigheid voor VOV

Voor opleidingen met verplichte aanwezigheid in de les, heeft de werknemer recht op 1 uur VOV, per aanwezig lesuur. Als de lessen opgeschort zijn en de werknemer niet naar de les kan gaan, dan heeft hij geen recht op VOV voor die uren. Als de werknemer niet méér uren VOV opneemt dan hij uiteindelijk effectief in de les aanwezig was, dan is er geen probleem.

Let op: als er een eindbeoordeling is voorzien, dan is er pas recht op VOV als aan die eindbeoordeling is deelgenomen.
Uitzondering (zie hierboven): als de opleiding wordt stopgezet en er geen eindbeoordeling plaatsvindt.

 • Zonder verplichte aanwezigheid voor VOV maar mét eindbeoordeling

Voor opleidingen zonder verplichte aanwezigheden, maar mét verplichte eindbeoordeling is het aantal uren VOV gelijk aan het aantal uren waarvoor is ingeschreven of het aantal uren waarop recht op basis van het aantal studiepunten waarvoor is ingeschreven. Hoeveel uren de werknemer in de les aanwezig was, is bij deze opleidingen niet belangrijk voor het aantal uren VOV. Er is geen probleem voor de VOV uren als die lessen opgeschort worden en de eindbeoordeling wel doorgaat.

Let op: hier is altijd een eindbeoordeling voorzien. Er is pas recht op VOV als aan die eindbeoordeling is deelgenomen.
Uitzondering (zie hierboven): als de opleiding wordt stopgezet door de opleidingsverstrekker en er geen eindbeoordeling plaatsvindt.

Wat als de werkgever het VOV al ingepland had?

Als het VOV al ingepland is, kan het VOV wel opgenomen worden, bijv. om te studeren of de cursus online te volgen.
Let wel op: er mogen in totaal nooit meer uren VOV opgenomen worden dan het aantal uren waarop de werknemer recht heeft op basis van de opleiding die hij volgt.

Als het VOV wel nog kan ingetrokken worden, kan de werknemer gewoon gaan werken. Hij kan dan later VOV opnemen als de opleiding voortgezet wordt.

Alleen als de werknemer 50% werkt met een vast uurrooster en de uren VOV alleen mogen opgenomen worden tijdens de uren waarop de lessen en het werk samenvallen, is er geen recht op de geplande uren VOV. Dan kan de werkgever een ander moment bepalen om de uren VOV die werden opgenomen in te halen.

Mag de werkgever tijdelijk het VOV schorsen als er door de coronacrisis te weinig personeel is?

Op basis van de werkorganisatie (dienstnoodwendigheden) mag hij het verlof tijdelijk opschorten en op een later tijdstip toekennen, maar steeds binnen de periode van de opleiding + 2 dagen.

Lees meer over het Vlaams opleidingsverlof