Gevolgen van de stopzetting of opschorting van de lessen voor schooljaar 2019-2020

De opleidingsverstrekker kan zelf kiezen:

 • Hij geeft de lessen de komende weken online, via webinars
 • Hij plant ze opnieuw in, van zodra dit wordt toegelaten
 • Hij zet de opleiding stop
 • Hij combineert (enkele van) de 3 bovenstaande opties
 • ...

Gevolgen per optie

 • De opleidingsverstrekker plant de lessen en eventuele eindbeoordeling op een later moment in

Als de lessen na de coronaperiode opnieuw ingepland worden kan de werknemer VOV opnemen, ook als de einddatum van de opleiding op een later moment valt. Hou hierbij rekening met het volgende:

- Worden de lessen (en eindbeoordeling als de opleiding een eindbeoordeling voorziet) ingehaald vóór 1 oktober 2020, dan kan de werknemer zijn resterende VOV-uren van schooljaar 2019-2020 verder gebruiken. De werkgever dient hiervoor geen nieuwe terugbetalingsaanvraag in.

- Worden de lessen (en eindbeoordeling als de opleiding een eindbeoordeling voorziet) pas ingehaald na 30 september 2020, dan moet de werknemer VOV-uren van schooljaar 2020-2021 gebruiken. De VOV-uren van schooljaar 2020-2021 kunnen enkel geopend worden als de werknemer in september 2020 minstens 50% tewerkgesteld is.

Als de lessen en eventuele eindbeoordeling doorgaan op een later moment, waardoor de opleiding verlengd wordt, dan zal de opleidingsverstrekker de einddatum via de aanwezigheidsattesten wijzigen. Daarvoor moet geen reden worden opgegeven.
Dit heeft geen effect op de terugbetaling aan de werkgevers. De terugbetalingsaanvragen moeten niet aangepast worden of er moet geen nieuwe aanvraag ingediend worden in dit geval.

 • De opleidingsverstrekker organiseert de lessen en de eventuele eindbeoordeling online, via webinar, opdrachten,…

Als de opleidingsverstrekker online vervanglessen en eventuele eindbeoordeling organiseert (bv. via afstandsleren, webinars, skype, opdrachten die moeten gemaakt worden, ...) mag de opleidingsverstrekker voor die uren voor de cursisten die VOV opnemen aanwezigheidsattesten afleveren. Er moet wel een minimale opvolging, begeleiding of contact zijn. Dit kan via e-mail, skype,...
De lesgever tekent de aanwezigheidslijst voor aanwezigheid van de cursist als de gevraagde digitale inspanning door de cursist geleverd is.
Let op: dit kan enkele voor lessen t.e.m. 31/8/2020. Vanaf 1/9/2020 moeten de cursisten ook voor de digitale contacturen de aanwezigheidslijst aftekenen met eID.

 • De opleidingsverstrekker zet de opleiding stop
  • Opleiding met alleen aanwezigheden zonder eindbeoordeling
   De opleidingsverstrekker noteert in het WSE-loket de stopzettingsdatum en attesteert de aanwezige uren tot aan de stopzetting. Deze uren zullen worden uitbetaald.
  • Opleiding met aanwezigheden EN met eindbeoordeling:
   De opleidingsverstrekker noteert in het WSE-loket de stopzettingsdatum en attesteert de aanwezige uren tot aan de stopzetting en noteert bij de eindbeoordeling ‘niet ingericht'.
   De opgenomen uren VOV tot en met de stopzetting kunnen worden terugbetaald.
  • Opleiding met alleen eindbeoordeling zonder verplichte aanwezigheden (Vlaams hoger onderwijs en CVO’S)
   De opleidingsverstrekker noteert de stopzettingsdatum en noteert bij de eindbeoordeling ‘niet deelgenomen’.
   Aan de cursist wordt gevraagd om de e-mail die hem informeert over de stopzetting van de cursus bij te houden als bewijsmateriaal voor VOV. Hij zal door het departement WSE gevraagd worden om aan te tonen waarom hij niet heeft deelgenomen aan het examen.
   De opgenomen uren VOV tot en met de stopzetting kunnen worden terugbetaald.

Wat zijn de gevolgen als de werknemer niet minstens 32 uren les volgt?

Om recht te hebben op VOV, moet de werknemer minstens voor 32 uur ingeschreven zijn bij éénzelfde opleidingsverstrekker binnen een tijdsperiode van één jaar. Hij hoeft geen 32 uur in de les aanwezig te zijn om de effectief aanwezige uren terugbetaald te krijgen. Als de lessen later ingepland worden en de opleiding langer duurt dan één jaar zal dit voor de opleidingen die in schooljaar 2019-2020 gestart zijn, toegelaten worden.

Welke invloed heeft het opschorten van de lessen op het aantal uren VOV waarop de werknemer recht heeft?

Dat hangt af van het soort opleiding dat hij volgt. Er zijn 2 soorten opleidingen:

 • Met verplichte aanwezigheid voor VOV

Voor opleidingen met verplichte aanwezigheid in de les, heeft de werknemer recht op 1 uur VOV, per aanwezig lesuur. Als de lessen opgeschort zijn en de werknemer niet naar de les kan gaan, dan heeft hij geen recht op VOV voor die uren. Als de werknemer niet méér uren VOV opneemt dan hij uiteindelijk effectief in de les aanwezig was, dan is er geen probleem.

Let op: als er een eindbeoordeling is voorzien, dan is er pas recht op VOV als aan die eindbeoordeling is deelgenomen.
Uitzondering (zie hierboven): als de opleiding wordt stopgezet en er geen eindbeoordeling plaatsvindt.

 • Zonder verplichte aanwezigheid voor VOV

Voor opleidingen zonder verplichte aanwezigheden is het aantal uren VOV gelijk aan het aantal uren van de opleiding of het aantal uren waarop recht op basis van de studiepunten. Hoeveel uren de werknemer in de les aanwezig was, telt niet. Er is dan geen probleem voor VOV als die lessen opgeschort worden.

Let op: hier is altijd een eindbeoordeling voorzien. Er is pas recht op VOV als aan die eindbeoordeling is deelgenomen.
Uitzondering (zie hierboven): als de opleiding wordt stopgezet en er geen eindbeoordeling plaatsvindt.

Wat als de werkgever het VOV al ingepland had?

Als het VOV al ingepland is, kan het VOV wel opgenomen worden, bijv. om te studeren of de cursus online te volgen. Let op: er mag in totaal niet meer VOV opgenomen worden dan waar de werknemer recht op heeft op basis van de opleiding die hij volgt.

Als het VOV wel nog kan ingetrokken worden, kan de werknemer gewoon gaan werken. Hij kan dan later VOV opnemen als de opleiding voortgezet wordt.

Alleen als de werknemer 50% werkt met een vast uurrooster en de uren VOV alleen mag opnemen tijdens uren waarop de lessen en het werk samenvallen, kan het geplande VOV niet opgenomen worden. Dan kan de werkgever een ander moment bepalen om de uren VOV die werden opgenomen in te halen.

Mag de werkgever tijdelijk het VOV schorsen als er door de coronacrisis te weinig personeel is?

Op basis van de werkorganisatie (dienstnoodwendigheden) mag hij het verlof tijdelijk opschorten en op een later tijdstip toekennen.

Lees meer over het Vlaams opleidingsverlof