Voor het tewerkstellingspercentage telt de contractuele tewerkstelling. Dat is het tewerkstellingspercentage dat op uw contract(en) vermeld staat. We tellen alle tewerkstellingslijnen van alle werkgevers samen. De authentieke bron daarvoor is de DmfA.

Hou er wel rekening mee dat de onderstaande maatregelen met codes 1-6 in DmfA een impact hebben op het contractuele tewerkstellingspercentage.

Andere codes hebben geen invloed op het tewerkstellingspercentage (bv. bevallingsverlof, borstvoedingsverlof,...)

CodeOmschrijving
1Maatregel tot vermindering van de arbeidstijd in het kader van een plan voor de herverdeling van de arbeid goedgekeurd door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid.
2Systemen voorzien door de CAO nr 42 van 12 juni 1987 met betrekking tot de invoering van nieuwe arbeidsstelsels in de ondernemingen. De Hansenne-experimenten (K.B. 179 van 30/12/1982) zijn niet inbegrepen.
3Volledige onderbreking van de loopbaan (enkel de systemen waarbij een tussenkomst van de RVA wordt voorzien): ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand.
4Gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan (enkel de systemen waarbij een tussenkomst van de RVA wordt voorzien): ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand.
5Aangepaste arbeid met loonverlies, d.w.z. wanneer de werknemer effectieve arbeidsprestaties levert waarvoor hij een verminderd loon ontvangt.
6Halftijds brugpensioen