1. De opleidingsverstrekker laat de opleiding online doorgaan

Sinds de definitie van contactleren werd uitgebreid, is ook online leren is toegelaten bij VOV. Hetrechtstreeks contact tussen de werknemer en de lesgever mag nu dus ook digitaal gebeuren. 

De online lessen geven recht op VOV op voorwaarde dat de lesgever effectief online lesgeeft. Dat wil zeggen dat er interactie moet zijn tussen lesgever en cursist op een vooraf bepaald tijdstip.

Bij een opleiding die online doorgaat moet er gewerkt worden met digitale aanwezigheidslijsten. Elke les tekenen zowel de cursist als de lesgever af via eID of via een andere goedgekeurde werkwijze.
Lees hierover meer in de handleiding digitaal tekenen ((opent in nieuw venster)).

2. De opleidingsverstrekker stelt de lessen uit en plant ze op een later moment opnieuw in

Als de lessen op een later tijdstip opnieuw ingepland worden, kan de werknemer hiervoor nog steeds VOV opnemen, ook als de einddatum van de opleiding later valt dan voorzien op het inschrijvingsattest. Hou hierbij rekening met volgende scenario’s:

 • De opleiding was al gestart en de uitgestelde lessen (+ eventuele eindbeoordeling) worden ingehaald vóór 1 september van het volgende schooljaar:
  • De werknemer kan zijn resterende uren VOV van het lopende schooljaar nog opnemen;
  • De werkgever moet geen nieuwe terugbetalingsaanvraag indienen;
  • De opleidingsverstrekker geeft de effectieve einddatum door bij het indienen van de digitale aanwezigheidsattesten.
 • De opleiding was al gestart en de uitgestelde lessen (+ eventuele eindbeoordeling) worden ingehaald na 1 september van het volgende schooljaar:
  • De werknemer kan enkel nog VOV opnemen als hij in september van dat nieuwe schooljaar minstens 50% tewerkgesteld is. De opgenomen uren gaan immers af van het persoonlijk maximum ((opent in nieuw venster)) van dat nieuwe schooljaar.
  • De werkgever moet geen nieuwe terugbetalingsaanvraag indienen.
  • De opleidingsverstrekker geeft de effectieve einddatum door bij het indienen van de digitale aanwezigheidsattesten. ​
 • De opleiding was nog niet gestart en wordt pas ingehaald nadat de opleiding al geëindigd zou zijn. Met andere woorden de effectieve startdatum valt na de geplande einddatum die vermeld staat op het inschrijvingsattest:
  • De opleidingsverstrekker levert een nieuw inschrijvingsattest af aan de werknemer
  • De werknemer kan VOV opnemen op basis van de nieuwe start- en einddatum
  • De werkgever dient op basis van het nieuw inschrijvingsattest een nieuwe terugbetalingsaanvraag in.

3. De opleidingsverstrekker zet de opleiding stop


De gevolgen voor een opleiding die door de opleidingsverstrekker wordt stopgezet hangen af van het type opleiding:

 • Opleiding met verplichte aanwezigheid, zonder eindbeoordeling:
  • De opleidingsverstrekker noteert in het WSE-loket de stopzettingsdatum en attesteert de aanwezige uren tot aan de stopzettingsdatum.
  • De werknemer kan VOV opnemen tot 2 dagen na de stopzettingsdatum.
  • De werkgever moet niets aanpassen aan de terugbetalingsaanvraag.
 • Opleiding met verplichte aanwezigheid, met eindbeoordeling:
  • De opleidingsverstrekker noteert in het WSE-loket de stopzettingsdatum en attesteert de aanwezige uren tot aan de stopzettingsdatum. Bij de eindbeoordeling noteert hij ‘niet ingericht’.
  • De werknemer kan VOV opnemen tot 2 dagen na de stopzettingsdatum.
  • De werkgever moet niets aanpassen aan de terugbetalingsaanvraag.
 • Opleiding zonder verplichte aanwezigheid, met eindbeoordeling (CVO’s en Vlaams hoger onderwijs):
  • De opleidingsverstrekker noteert de stopzettingsdatum. Bij de eindbeoordeling noteert hij ‘niet georganiseerd’.  
  • De werknemer kan VOV opnemen tot 2 dagen na de stopzettingsdatum met een maximum van het aantal uren waarvoor was ingeschreven (CVO) of met een maximum van het aantal uren dat overeenkomt met het aantal studiepunten waarvoor werd deelgenomen aan de eindbeoordeling (hoger onderwijs).
  • De werkgever moet niets aanpassen aan de terugbetalingsaanvraag

Lees meer over het Vlaams opleidingsverlof