België

Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de EU

De vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering zijn het eerste aanspreekpunt voor contacten met de Vlaamse overheid in het buitenland. Vlaamse diplomaten zijn de ogen en oren van de Vlaamse Regering in het buitenland: ze overleggen en onderhandelen met partners, detecteren kansen voor samenwerking met Vlaanderen, rapporteren over belangrijke ontwikkelingen in het ambtsgebied en staan in voor de protocollaire vertegenwoordiging en het woordvoerderschap van de Vlaamse Regering.

De algemeen afgevaardigde in Brussel vertegenwoordigt de Vlaamse Regering bij de Europese Unie

Adres
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de EU
Belliardstraat 65
1040 Brussel
België
Telefoon
02 233 03 12
E-mail
Website