1 miljoen euro voor ALS-onderzoek

1 miljoen euro voor ALS-onderzoek

Op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Philippe MUYTERS besliste de Vlaamse Regering vrijdag om 1 miljoen euro subsidie toe te kennen aan het ALS-centrum van KULeuven/VIB. Met de subsidie kan het ALS-centrum deelnemen aan internationaal onderzoek naar de erfelijke oorzaken van de weesziekte.

Amyotrofe laterale sclerose of ALS is een zeldzame ziekte waarbij de zenuwcellen die instaan voor de aansturing van de spieren afsterven. Omdat er op dit ogenblik nog geen afdoende behandeling tegen bestaat, overlijden de meeste patiënten op relatief korte termijn. Hoewel er duidelijke aanwijzingen zijn dat erfelijke factoren aan de basis liggen van zowel familiale als sporadische ALS, zijn veel van die risicofactoren vandaag nog onbekend. Om die factoren in kaart te brengen wordt een grootschalig internationaal onderzoek opgestart waarbij de DNA-profielen van een grote groep ALS-patiënten vergeleken wordt met dat van gezonde controlepersonen.

Het MinE project, zoals het onderzoek heet, zal DNA-profielen van 15.000 ALS-patiënten en 7.500 controlepersonen verzamelen en vergelijken in een internationaal consortium van ALS-onderzoeksgroepen en ALS-stichtingen. De Vlaamse partners in dat consortium zijn het ALS-centrum van KULeuven/VIB en de ALS-liga. Zij engageren zich voor 500 ALS-profielen en 250 controle-profielen.

De financiële bijdrage vanuit Vlaanderen bedraagt in totaal 1,56 miljoen euro in 2015 en 140.000 euro in de periode 2016-2017. Vlaams minister Muyters: “Gezien het grote maatschappelijke potentieel van dit project, verlenen we hiervoor ad hoc steun binnen het IWT. Vanuit de Vlaamse overheid gaat er 1 miljoen euro subsidie naar de KULeuven/VIB. De ALS-Liga zorgt voor het restbedrag via giften. Het is een goed voorbeeld van relevant onderzoek dat ook middelen vanuit de maatschappij mobiliseert, waardoor we de ziekte hopelijk op termijn het hoofd kunnen bieden.”

ALS Liga: “Wij zijn de Vlaamse Regering en in het bijzonder Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters ontzettend dankbaar voor de extra inspanningen ten voordele van het onderzoek naar ALS. ‘2014, Het jaar van het Brein’ lijkt niet te stoppen voor de ALS Liga. Na de alom gekende ALS Ice Bucket Challenge, kunnen we nu dankzij deze inspanning eindelijk op zoek naar de oorzaak van ALS. We gaan door onder het motto ‘Op de bres voor ALS’, ‘Want wanneer ALS je leven overvalt, valt je lichaam stil!’”

Persinfo

Evy Reviers
CEO ALS Liga België vzw
+32 16 23 95 82 - info@alsliga.be

Thomas Pollet
Woordvoerder van minister Philippe Muyters