10 april 2013: Doe-dag participatie in de jeugdhulp

Tijdens een doe-dag op 10 april zoeken jongeren, beleidsmakers en jeugdhulpverleners naar manieren om jongeren een stem te geven in de jeugdhulp. Participatie in de jeugdhulp is niet evident en … komt niet vanzelf. Niet dat het aan een rechtsgrond ontbreekt. Die is er met het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Ook het op stapel staande nieuwe decreet betreffende de Integrale Jeugdhulp versterkt de cliëntparticipatie. Toch leert de ervaring dat de daad bij het woord voegen een blijvende inspanning vraagt. Kijken door de bril van wie geholpen wordt, gebeurt nog (te) weinig. Hulpverleners en beleidsmensen vertrekken nog vaak van hoe zij de zaken zien. En ook voor jongeren is het niet vanzelfsprekend een participatie-engagement aan te gaan. Vrijblijvend is dat voor niemand!

Noteer in dit verband alvast de datum van 10 april 2013. Op die dag doén we immers aan participatie. Met alle betrokkenen. Op een unieke manier.
De organisatie van de “Doe-dag participatie” is een gedeeld initiatief. Nevermind en Cachet vzw, twee participatiegroepen van jongeren met jeugdhulpervaring, zetten er samen met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hun schouders onder. Dat gebeurde nooit eerder op die manier.
Het wordt dan ook géén studiedag waar over de hoofden van kinderen en jongeren heen wordt gesproken. Wél een doe-dag waaraan jongeren, jeugdhulpverleners én beleidsmensen doorheen een fris en gevarieerd programma participatie waarmaken. Dat gebeurt met improvisatie- en forumtheater, gebracht door jongeren en jeugdhulpverleners. Er zijn ook workshops, vol van goede voorbeelden van participatieve werkvormen.

Het sluitstuk van de doe-dag is de voorstelling van een visietekst en bijhorend charter. Om participatie niet-vrijblijvend concreet te maken.

Welkom dus op woensdag 10 april. De doe-dag vindt plaats in Gemeenschapscentrum De Kriekelaar (Gallaitstraat 86, 1030 Brussel). Als bijlage bij deze persmededeling vindt u het dagprogramma en de workshops.

Voor vragen en interviews kunt u terecht bij:
- Voor Cachet vzw: Saskia Glorieux (voorzitster) en Kris Clijsters (coördinator, 02 412 72 45)
- Voor Nevermind: Wendy Urbain (jongvolwassene met jeugdhulpervaring) en Brecht Goussey (Nevermind-begeleider, 016 44 15 90)
- Voor het Departement WVG: Patrick Bedert (afdelingshoofd Beleidsontwikkeling, 02 553 13 85)

Er kunnen op de dag zelf foto’s genomen worden, maar de aanwezige jongeren mogen niet herkenbaar in beeld komen. Ze mogen ook niet zomaar geïnterviewd worden.

Bijlagen

Liesbeth van Huffelen
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
woordvoerster