10.000 jobs extra in de Vlaamse zorgsector sinds begin legislatuur

De Vlaamse Regering investeert in de zorg voor wie dat nodig heeft. Dat uit zich in de extra budgetten die sinds 2014 bijkomend werden vrijgemaakt, namelijk 650 miljoen euro. Met dat geld is ook extra personeel in de zorgsector aangeworven. In 2014, bij het begin van deze legislatuur waren nog 132.000 mensen werkzaam in de Vlaamse zorgsector, vandaag zijn dat er bijna 142.000. Dat betekent een stijging van 10.000 VTE op 4 jaar tijd.
 
De samenleving verandert, de zorgvragen veranderen. Dit heeft als gevolg dat ook de zorg anders wordt georganiseerd. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft in het welzijns- en zorglandschap dan ook belangrijke hervormingen ingezet. Van jeugdhulp, over woonzorg en Vlaamse sociale bescherming tot de persoonsvolgende financiering: al deze hervormingen gaan met één constante gepaard: er komen werkkrachten bij om wie zorg nodig heeft die ook daadwerkelijk te geven.
 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met iedereen die op de zorg of ondersteuning van iemand betrokken is willen we aan de levenskwaliteit van elke persoon die zorg of ondersteuning nodig heeft vorm geven. Dat is het uiteindelijke doel van onze hervormingen. Eén van de kritische succesfactoren om deze transities mogelijk te maken is samenwerken. Samenwerken tussen overheden en tussen ondernemers in zorg en welzijn, en samenwerken met gebruikers,  vrijwilligers, mantelzorgers en professionelen. Werken in de zorg is onwaarschijnlijk boeiend. Zorgen doen we voor en met mensen. En we doen dat in een sector in volle dynamiek. Hierop mogen we terecht fier zijn!”
 
Uit de Werkbaarheidsmonitor (SERV) kan geconcludeerd worden dat de werkbaarheidsgraad in de welzijns- en gezondheidssector positiever scoort dan in andere sectoren op de Vlaamse arbeidsmarkt. Vooral het welbevinden op het werk en de mogelijkheden tot vorming scoren hoog bij de werknemers van de zorgsector. Dit alles heeft een impact op de toenemende professionaliteit, maar ook op de tevredenheid van de gebruiker. Uit de enquête die naar aanleiding van de Dag van de Zorg van 2017 werd uitgevoerd blijkt overigens dat 81% van de Vlamingen de zorgverstrekkers in Vlaanderen gepassioneerd vinden in hun job, en 92% vindt dat ze goed zijn in hun vak. De Vlamingen geven een gemiddelde score van 7,6 op 10 aan de zorgsector. Meer dan 4 op 5 vindt de kwaliteit hoog, en 7 op 10 vindt dat de kwaliteit in verhouding is met de kost.
 
Ook de zorgsector ontsnapt evenwel niet aan de globale trend dat de druk op de werkbaarheid hoog is. Waar de Werkbaarheidsmonitor minder positief scoorde, zorgen we voor bijkomende personeelsinzet.  Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De initiatieven van federale collega en minister van Werk Kris Peeters bevatten ook maatregelen die de werkbaarheid gevoelig kunnen opdrijven en de Vlaamse Regering onderhandelt momenteel met de sociale partners over een nieuw sociaal akkoord in de zorgsector waarin ook maatregelen zijn opgenomen om de werkbaarheid verder te versterken. Zo kunnen we samen met de zorg- en welzijnssector de uitdagingen van de toekomst versterkt aangaan.”

Nico Krols
Woordvoerder