Decreet Lokaal Sociaal Beleid krijgt groen licht van Vlaams Parlement

Het is belangrijk dat lokale besturen een sociaal beleid voeren dat ervoor zorgt dat kwetsbare mensen erbij horen in de buurt. Op alle vlakken. Het is niet alleen een kwestie van zorg of welzijn. Het gaat bijvoorbeeld ook over vrije tijd, zinvol werk in de buurt voor wie dat niet vanzelfsprekend is, aangepast wonen,… Dit uitgangspunt wordt nu verankerd in het decreet Lokaal Sociaal Beleid dat vandaag werd gestemd in het Vlaams Parlement.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De gemeente of de buurt is het perfecte niveau om al deze levensdomeinen met elkaar te verbinden. Het is voor ons belangrijk dat daarbij iedereen mee kan denken over wat voor zijn of haar gemeente belangrijk is. Met het decreet Lokaal Sociaal Beleid krijgen de gemeenten het heft in handen om op het lokale niveau in te zetten op de vermaatschappelijking van de zorg, de strijd tegen onderbescherming te organiseren en met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht kan men het sociaal beleid een prominente plaats geven in de meerjarenplannen.”

Hiervoor is een goede afstemming van alle zorg- en hulpverlening nodig en moet ook mantelzorg, burenhulp en vrijwilligerszorg goed worden ondersteund. Besturen die het lokale sociale beleid op deze manier ter harte nemen worden daarbij ondersteund door de Vlaamse overheid.

Praktijkvoorbeelden
In Vlaanderen beweegt er al heel wat op het gebied van Lokaal Sociaal Beleid. Een greep uit wat er in Vlaanderen al gerealiseerd wordt, vind je hieronder. Deze good practices tonen de meerwaarde aan van een samenwerking tussen Vlaams gesubsidieerde diensten en het lokale beleid.

Geïntegreerd breed onthaal in Zoersel
Om onderbescherming tegen te gaan en rechtentoekenning te bevorderen, lopen momenteel de projecten geïntegreerd breed onthaal tot eind april 2018. De evaluatie van deze projecten en het verder uitwerken ervan in de uitvoering van het decreet is de volgende uitdaging. Hoe dat geïntegreerd breed onthaal vorm kan krijgen, wordt getoond in onderstaand filmpje van de gemeente Zoersel.
>> https://www.zoersel.be/index.aspx?SGREF=10091&CREF=102718

Hulpaanbod voor landbouwers in Diksmuide
In Diksmuide wordt samengewerkt om de doelgroep van landbouwers die in een kwetsbare situatie verkeren vanuit project op te sporen en een hulpaanbod te doen.
>> https://www.weliswaar.be/outreachend-werken-diksmuide

CAW-gezinscoaches in Antwerpen
Lokale besturen nemen ook zelf het initiatief om het werken in netwerken te stimuleren en in te zetten op verschillende levensdomeinen. Een voorbeeld van een initiatief waarin Vlaamse organisaties samenwerken om mee lokale sociale beleidsdoelstellingen te realiseren is het project gezinscoaches dat in Antwerpen door CAW Antwerpen en onder regie van stad Antwerpen uitgewerkt en opgestart werd. Verschillende organisaties en diensten, elk vanuit hun eigen kwaliteit, werken samen om een sluitende aanpak te realiseren vanaf de zwangerschap tot het kind de leeftijd van 3 jaar heeft. De samenwerking is opgestart vanuit de vaststelling dat de versnippering van aanbod er al te vaak voor zorgt dat (toekomstige) kwetsbare gezinnen met jonge kinderen hun weg naar de hulpverlening niet altijd vinden, tussen de mazen van het net vallen of overrompeld worden door verschillende hulpverleners tegelijk. Het is een innovatief praktijkvoorbeeld dat mee het belang van een goed uitgebouwde publieke dienstverlening onderschrijft:
>> https://indd.adobe.com/view/34105eb1-7edf-4b32-a3bd-b3a2224736f4

Informele zorg
In Vlaanderen zijn er al tal van goede voorbeelden waar lokale besturen actief inzetten op sensibiliseren en ondersteunen van informele zorg.
>> Zorgnetwerken West-Vlaanderen (www.ontknoop.be)
>> Buurtgerichte zorg Limburg
 

Nico Krols
Woordvoerder