Heraanleg Olympiadekruispunt in Antwerpen start volgende week

Op maandag 31 januari start het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de stad Antwerpen en De Lijn, met de heraanleg van het Olympiadekruispunt in Antwerpen. De werken zullen gedurende meer dan een jaar heel wat hinder met zich meebrengen. Weggebruikers wordt aangeraden het kruispunt zoveel mogelijk te vermijden: doorgaand verkeer neemt best de tunnels onder het kruispunt en plaatselijk verkeer wordt omgeleid.

Geplande vernieuwingen
Het Olympiadekruispunt, waar de Jan van Rijswijcklaan, de Jan de Voslei, de VIIe Olympiadelaan, de Populierenlaan en de Boomsesteenweg (A12) samenkomen, is één van de meest gebruikte kruispunten in het zuiden van Antwerpen. Door de huidige inrichting is dit een zwart punt; het is een complex en gevaarlijk kruispunt. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal, in samenwerking met de stad Antwerpen en De Lijn, het kruispunt volledig opnieuw aanleggen om het verkeersveiliger te maken. Vooral voor zwakke weggebruikers wordt het kruispunt veel veiliger. Als de werken vlot verlopen zullen ze ongeveer een jaar en enkele maanden duren. Slecht weer en onvoorziene omstandigheden kunnen deze termijn verlengen. Het gaat om ingrijpende vernieuwingen van het kruispunt en de omgeving. De belangrijkste elementen zijn:

  • Vijfhoekig kruispunt

Het hele kruispunt wordt vernieuwd en zal er na de werken volledig anders uitzien. Door middel van een vijfhoekig kruispunt vindt elke toegangsweg apart aansluiting op het kruispunt. Aan alle zijden komen verkeerslichten. Daardoor worden de doorrijtijden voor gemotoriseerd verkeer iets langer, maar het kruispunt wordt wel veiliger. Vooral voor zwakke weggebruikers wordt het kruispunt veel veiliger. Zo wordt aan elke overgang een zebrapad en fietsoversteekplaats voorzien, geregeld met verkeerslichten. Fietsers vinden overal een aansluiting op de bestaande fietspaden om veilig hun weg verder te zetten. De autokeerpunten op de Boomsesteenweg en de Jan de Voslei blijven behouden.

  • Nieuwe keerlus tram 6

De eindhalte van tram 6 wordt verplaatst naar het terrein naast de appartementsblokken in de Kruishofstraat. Via de Kruishofstraat en de Populierenlaan rijdt de tram terug stadinwaarts. In de Kruishofstraat rijdt de tram op de rijweg, gemengd met het verkeer. In de Populierenlaan krijgt de tram een eigen bedding in het midden van de straat. Daar worden ook haltes voorzien.

  • Groene stadsrandparking

Op het Generaal Robertsplantsoen komt een stadsrandparking waar plaats is voor 195 auto’s. Daardoor worden bezoekers van de stad aangemoedigd hier over te stappen op het openbaar vervoer richting stad. De parking is te bereiken via de Boomsesteenweg en de Populierenlaan. De parking verlaten kan enkel via de Populierenlaan in de richting van het Olympiadekruispunt. Aan de tramhalte en de nieuwe parking worden ook fietsenstallingen voorzien. Tussen de parking en de appartementsgebouwen wordt een groene zone voorzien, met een wandelpad en beplanting.

Verkeerssituatie

  • Doorgaand verkeer

Weggebruikers die het kruispunt of de onmiddellijke omgeving niet als bestemming hebben, wordt afgeraden om het kruispunt te gebruiken. Omdat de werken heel wat hinder met zich meebrengen kan doorgaand verkeer beter gebruik maken van de grote tunnels onder het kruispunt: de Bevrijdingstunnel en Jan De Vostunnel. Op de A12, ter hoogte van Ikea, is er een bijkomende oprit naar het viaduct gemaakt. Verkeer komende van Boom wordt aangeraden om via het viaduct en de tunnels naar de Ring of Antwerpen-Centrum te rijden. Daarnaast werd er aan de Generaal Armstrongweg ook een nieuwe oprit gemaakt naar de A12 richting Brussel. Via de Jan De Vostunnel kan men zo snel de stad uitrijden richting Brussel. Ook na de werken blijven deze maatregelen behouden.

Het omleidingsplan in bijlage illustreert deze situatie. 

  • Bestemmingsverkeer/lokaal verkeer

Alle lokale toegangswegen naar het kruispunt worden versmald. Bedoeling is dat enkel plaatselijk verkeer nog richting kruispunt rijdt. Het kruispunt kruisen wordt erg moeilijk.

De Populierenlaan is gedurende de ganse periode van de werken doodlopend. Op de rijweg van de Kruishofstraat en de Populierenlaan worden de nieuwe sporen aangelegd. Een exacte fasering van deze werken en welke hinder ze meebrengen voor de bewoners in deze straten, is nog niet opgesteld. De Lijn tracht de hinder voor de bewoners te beperken en de bereikbaarheid te garanderen.

De betrokken partijen nemen verschillende maatregelen om de hinder tot een minimum te beperken. Toch is het onvermijdelijk dat de werken heel wat hinder zullen veroorzaken

Meer informatie
Op de volgende websites vindt u meer informatie over de werken en de omleidingen. U kunt er ook een overzicht raadplegen van de meest gestelde vragen over deze werken.
www.wegenenverkeer.be/olympiade
www.antwerpen.be/olympiade

Informatie over de aangepaste reisroutes van De Lijn is terug te vinden op www.delijn.be/olympiade

Burgers kunnen met vragen of opmerkingen terecht bij de Vlaamse infolijn op het gratis nummer 1700. Mailen naar 1700 kan via het contactformulier op de startpagina van de portaalsite: www.vlaanderen.be/contact.

Op 27 januari om 20 uur vindt in het Pius X, VIIde Olympiadelaan 25, 2020 Antwerpen, een infovergadering voor de buurtbewoners plaats
 

Bijlagen

Erika Decorte
Agentschap Wegen en Verkeer
communicatieverantwoordelijke