John Cordier voorzitter Koninklijk Ballet van Vlaanderen

Op initiatief van Vlaams Cultuurminister Luc MARTENS
heeft de Vlaamse regering de nieuwe vertegenwoordigers
van de Vlaamse overheid in de raad van beheer van de
vzw Koninklijk Ballet van Vlaanderen aangeduid. In
opvolging van dhr. Marcel Van Der Bruggen, die
gedurende vele jaren voorzitter was van de instelling,
wordt dhr. John Cordier als voorzitter voorgesteld.
John Cordier (56) is als Vlaams topmanager bekend als
voorzitter van de NV Telindus en niet in het minst ook
als voormalig voorzitter van KV Mechelen. Zijn
kunstzinnige belangstelling en ambitie om zijn talent
in de kunstsector in te zetten was reeds eerder
bekend.

Naast de voorzitter beperkt de Vlaamse regering het
aantal vertegenwoordigers tot tien : vijf vrouwen en
zes mannen. Slechts vier leden zetelden reeds
eerder in de raad van beheer, met name de hh. Roger
Claeys (Merelbeke), Dirk De Kort (Brasschaat), Eddy
Guilliams (Landen) en Rudy Van Quaquebeke (Gent). De
nieuwe vertegenwoordigers zijn Rita Bladt (Gent), Miet
Deckers (Kieldrecht), Ida De Vos (Brussel), An Knaeps
(Putte), Hubert Peeters (Temse) en Annelies Storms
(Gent).

Naast de vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid
zetelen in de raad van beheer van het Koninklijk
Ballet van Vlaanderen ook acht vertegenwoordigers van
Vlaamse provincies en steden. De burgemeester van
Antwerpen mevr. Leona DetiSge is ondervoorzitter van
de instelling.

Samen met de bestuurders werd ook de afgevaardigde van
de minister bevoegd voor financi%n en begroting en van
de minister bevoegd voor cultuur aangeduid. Het gaat
om resp. de hh. Alain De Waele en Fred Braeckman.