Lokale besturen kunnen efficiënter werken

Audit Vlaanderen voert sinds januari 2014 audits uit bij de lokale besturen. Het agentschap stelde een globaal rapport op over de belangrijkste bevindingen uit de eerste reeks organisatie-audits. Tijdens die organisatie-audits werden sterke punten vastgesteld, maar ook verbeterpunten.

Audit Vlaanderen stelde een aantal goede werkmethoden vast die inspiratie kunnen bieden voor andere organisaties. Deze zijn online ter beschikking via https://www.bestuurszaken.be/goede-praktijken-leidraad-organisatiebeheersing-

De vijf verbeterpunten uit het globale rapport op een rijtje.

1. Er moet extra worden ingezet op doelgericht werken en de opvolging ervan

Sinds begin 2014 moeten alle lokale besturen doelstellingen formuleren en de realisatie ervan opvolgen. In de feiten is bij de meeste lokale besturen maar een beperkt deel van de werking opgenomen in doelstellingen. Basisvragen als ‘bereiken we als organisatie wat we willen bereiken?’ of ‘gaan onze middelen naar wat we echt belangrijk vinden’ kunnen daardoor soms moeilijk beantwoord worden.

2. Er is nog werk aan de aansturing door het managementteam en de evaluatie van de medewerkers

Nagenoeg alle geauditeerde besturen hebben een managementteam, maar de slagkracht ervan verschilt van bestuur tot bestuur. Dit blijkt onder meer uit de soms beperkte opvolging van de werking van de organisatie en van de medewerkers.

3. De aanpak van de samenwerking tussen gemeente- en OCMW-bestuur kan best meer projectmatig

Meer en meer gemeente- en OCMW-besturen werken aan een integratie. Uit de succesvolle voorbeelden blijkt dat dit een werk van lange adem is. Het is dan ook zorgwekkend dat er vaak wel een politieke wil is om samen te werken, maar een projectmatige aanpak om dit te realiseren ontbreekt.

4. De filosofie van de organieke decreten en andere regelgeving is onvoldoende geïmplementeerd

De kloof tussen de realiteit in de geauditeerde besturen (het “werkelijke land”) en hetgeen de wetgeving voorschrijft (het “wettelijke land”) is groot. De regelgeving biedt instrumenten om de lokale besturen te helpen bij de uitbouw van een degelijke organisatie. Nogal wat geauditeerde besturen werken niet met deze instrumenten of ontwikkelen deze louter vanuit een formalistische invalshoek.

5. Systematisch werken aan interne controle / organisatiebeheersing kan beter

De laatste jaren nemen steeds meer lokale besturen initiatieven om hun organisatie op een degelijke manier te beheersen. Weinig geauditeerde besturen werken echter al op een systematische wijze aan hun interne controle / organisatiebeheersing.

Meer info nodig? www.auditvlaanderen.be

Meer toelichting nodig?

Zie hoger