Minister-president Bourgeois trapt campagne Heerlijk Helder af

Op maandag 5 februari geeft minister-president Geert Bourgeois met de Heerlijk Helderdag het startschot voor de Heerlijk Heldercampagne, die focust op heldere en duidelijke communicatie vanuit de Vlaamse overheid. De concrete doelstellingen voor de Vlaamse overheid worden voorgesteld in het Vlaams Parlement met de minister-president als ambassadeur van deze actie.

“Met de campagne Heerlijk Helder wil ik een positieve stimulans geven aan het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid. Door klare taal te schenken communiceren we niet alleen helder en duidelijk maar ook efficiënter”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Om haar medewerkers bewust te maken van het belang van heldere communicatie, voert de Vlaamse overheid al enkele weken campagne met de slogan ‘Hou je taal Heerlijk Helder. De website heerlijkhelderetaal.be biedt daarbij de nodige ondersteuning. Met het startschot op 5 februari worden de concrete doelstellingen voor de Vlaamse overheid in 2018 in het kader van Heerlijk Helder officieel voorgesteld. Ze zijn ook te raadplegen op de website heerlijkhelderetaal.be. Eind dit jaar volgt een evaluatie van de inspanningen die de Vlaamse overheidsdiensten hebben geleverd.

In 2015 voerde Radio 1 al actie tegen moeilijk te begrijpen taal van de overheid en andere organisaties. In overleg met de VRT heeft de Vlaamse overheid ervoor gekozen om voor haar campagne het begrip Heerlijk Helder te gebruiken. Die woorden drukken immers kort en kernachtig uit wat de bedoeling is.

Tijdens een live-uitzending van Hautekiet op 5 februari komen voorvechters van Heerlijk Helder vertellen hoe zij de overstap naar helder taalgebruik in hun organisatie aanpakken.

Meer informatie over de Heerlijk Helderdag: https://overheid.vlaanderen.be/heerlijk-helderdag

Meer informatie over het programma van de Heerlijk Helderdag: https://overheid.vlaanderen.be/heerlijk-helderdag

 

Websites

Lisa Lust
Kabinet Minister-president Geert Bourgeois
woordvoerder minister-president Geert Bourgeois