Sociaal-culturele trends in Vlaanderen sinds 1996

Vlamingen hebben minder intense dagelijkse contacten, hebben minder vertrouwen in de katholieke kerk en minder Vlamingen beschouwen zichzelf als katholiek. Hun levenstevredenheid bleef stabiel, holebi’s worden steeds meer aanvaard en Vlamingen nemen zeer actief deel aan het verenigingsleven. Dat zijn enkele interessante resultaten van een analyse van 20 jaar onderzoek naar sociaal-culturele verschuivingen door de Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Verenigingen en vrijwilligers: hardnekkige fenomenen

Uit de analyse van Luk Bral en Guy Pauwels leren we dat de intense dagelijkse contacten teruglopen, althans de contacten met niet-inwonende familieleden en vrienden. Daarbij wordt ook vastgesteld dat verstedelijking de informele contacten aantast en dat de opkomst van sociale media daar weinig impact op hebben. De contacten met de buren blijken daarentegen wel stand te houden, net zoals de actieve deelname in het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk.

Algemene levenstevredenheid

Wat de algemene levenstevredenheid betreft, stellen Dries Verlet, Elsy Verhofstadt, Luc Van Ootegem en Marc Callens een opvallende stabiliteit vast als ze de cijfers van de verschillende jaren op een rijtje plaatsen. In de periode 2008-2015 zien ze jaar na jaar scores die zweven tussen 7,57 en 7,67 op een schaal van 0 tot 10. Ondanks die vrij stabiele algemene levenstevredenheid bij de Vlaamse bevolking zien we wel telkens duidelijke verschillen naargelang van de gezondheid van mensen, maar even goed naargelang van het sociale weefsel waarop ze kunnen terugvallen. 

Impact van het internetgebruik op de mediamarkt

Marie-Anne Moreas stelt vast dat er aandacht moet blijven gaan naar burgers die de digitale boot missen. Zo had op het moment van de bevraging in 2015, 53% van de 61- tot 85-jarige Vlamingen het internet en 16% een smartphone in het voorbije kwartaal gebruikt. Opvallend is verder de vaststelling dat brede internetgebruikers, dat zijn gebruikers van verschillende internettoepassingen, minder vaak tot de dagelijkse gebruikers van de traditionele media (radio, tv, krant) behoren.

Holebi’s en holebiseksualiteit steeds ruimer aanvaard

Jan Pickery en Jo Noppe tonen aan dat de houding tegenover holebiseksualiteit verschillende dimensies bevat. Voor het onderzoek naar veranderingen in die houding volstaat een opdeling in de algemene aanvaarding en de mening over de expliciete aandacht voor holebi’s in de samenleving. De Vlaming wordt toleranter op beide vlakken, maar de evolutie is het duidelijkst bij de algemene aanvaarding.

Betrokkenheid bij de katholieke Kerk

In zijn onderzoek naar de evolutie van de kerkelijke/levensbeschouwelijke betrokkenheid toont Jaak Billiet aan dat er na het midden van de jaren negentig nog een ingrijpende verandering plaatsvond in de levensbeschouwelijke samenstelling van de Vlaamse bevolking. Steeds minder mensen noemen zich katholiek, terwijl het aandeel Vlamingen dat zichzelf als ‘christelijk gelovig maar niet katholiek’ beschouwt, redelijk stabiel bleef. Het vertrouwen in de kerk daalde ook gestaag, vooral na de gebeurtenissen in 2010. In 2014 en 2015 zien we een licht herstel in het vertrouwen in de kerk.

Over het onderzoek

De survey Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen (SCV-survey) bestaat 20 jaar. De survey peilt sinds 1996 met een toevallige steekproef bij Nederlandstalige inwoners in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest naar waarden, opvattingen, overtuigingen en gedragingen met betrekking tot maatschappelijke en beleidsrelevante thema’s.

Naar aanleiding van de viering van het 20-jarige bestaan wordt een studievoormiddag georganiseerd over 20 jaar peilen in Vlaanderen. Die vindt plaats op dinsdag 31 januari 2017 in het VAC-Leuven. Deelnemers aan de gratis studiedag moeten zich vooraf inschrijven via http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/20-jaar-peilen-in-vlaanderen. Tijdens de studiedag worden enkele bijdragen uit het boek 20 jaar peilen in Vlaanderen toegelicht, en er wordt ook vooruitgeblikt. Vertegenwoordigers uit de academische wereld, de overheid en het marktonderzoek nemen deel aan een panelgesprek over de relevantie van klassiek surveyonderzoek voor het beleid.

In het boek 20 jaar peilen in Vlaanderen wordt teruggeblikt op de voorbije 20 edities, zowel door een inhoudelijke als een methodologische bril. Het boek kan besteld worden via http://publicaties.vlaanderen.be.

Websites

Ann Carton
Departement Kanselarij en Bestuur
Projectleider SCV-Survy
  • GSM
    0499 80 88 90
  • Telefoon
    02 553 56 87