Viaduct Lüdenscheidsingel (Leuvense Ring): start fase 2 van groot onderhoud

In de tweede helft van mei start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de tweede fase van de werken aan het viaduct van de Lüdenscheidsingel in Leuven. Het viaduct krijgt een nieuw brugdek, nieuwe uitzettingsvoegen en nieuwe vangrails. Tijdens de werken, die zullen duren tot begin januari 2014, zal de Leuvense Ring (R23) onderbroken zijn tussen de Mechelsesteenweg en het Joanna-Maria Artoisplein. Ondertussen vinden er nog andere werkzaamheden plaats in Leuven en omgeving. AWV, het stadsbestuur van Leuven en de politie nemen de nodige maatregelen om de hinder te beperken. AWV communiceert de precieze datum waarop de werken op de Lüdenscheidsingel starten en de ring plaatselijk onderbroken wordt, zodra de planning definitief is.

Startdatum nog niet bekend

Momenteel werkt de aannemer in samenspraak met AWV de planning van de werken uit. Zodra de planning definitief klaar is, zal AWV de startdatum communiceren.

Volledig nieuw brugdek

De eerste fase van de werken aan de Lüdenscheidsingel ging van start in augustus 2012, toen werd de wegbekleding en de waterdichtende laag van het viaduct in de rijrichting van de Mechelse en de Brusselse Poort verwijderd. Tijdens deze werken is gebleken dat de brugdekplaat er slechter aan toe was dan voorafgaand kon worden vastgesteld. Daarom besliste AWV om het brugdek in zijn geheel te vervangen.

Om het brugdek volledig te vernieuwen, moet de brug in zijn geheel afgesloten worden voor het verkeer. Zodra de aannemer ook de wegbekleding en de waterdichtende laag van de andere rijrichting (station) heeft verwijderd, gaat hij immers het brugdek vervangen, en dat kan niet terwijl er verkeer over de brug rijdt.

Andere ingrepen

De aannemer maakt ook ruimte vrij voor een vrije busbaan. Zo kan het openbaar vervoer in de toekomst vlotter verlopen. AWV maakt voorts van de gelegenheid gebruik om de brug over de oude Mechelsesteenweg (N26a, het verlengde van het viaduct ) te renoveren en de zone tussen de oude Mechelsesteenweg en het viaduct te vernieuwen. Die werken starten gelijktijdig met de werken aan de Lüdenscheidsingel en zullen geen bijkomende hinder veroorzaken.

Coördinatie van de werken in en om Leuven

Tijdens de werken aan de Lüdenscheidsingel, voeren AWV en de stad Leuven nog andere werken uit in en om Leuven. Eind mei start AWV met de aanleg van een spitsstrook op de E40 tussen Sterrebeek en Heverlee. Tegelijkertijd wordt ook de onderkant van de brug van de E314 over de Brusselsesteenweg (N2) aangepakt. Dat zal voor verkeershinder zorgen op de Brusselsesteenweg, waar slechts één rijstrook in iedere rijrichting beschikbaar zal zijn. Tijdens de zomermaanden krijgt de E314 extra weefstroken en een grondig onderhoud tussen Heverlee en Wilsele. In Leuven zelf worden er werken uitgevoerd aan de Kapucijnenvoer, op de Wakkerzeelsebaan (allebei in opdracht van de stad) en ter hoogte van campus Gasthuisberg (in opdracht van AWV).

AWV neemt in samenspraak met het stadsbestuur van Leuven en de politie de nodige maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Alle werken zijn zo efficiënt mogelijk gepland en op elkaar afgestemd. De fasering van de werken aan campus Gasthuisberg is zodanig aangepast, dat de werken op de ring (ter hoogte van UZ Gasthuisberg) beëindigd zullen zijn zodra de werken op de Lüdenscheidsingel starten. Op enkele locaties wordt de regeling van de verkeerslichten tijdelijk gewijzigd. Voor de werken op de E314 worden minderhinder-maatregelen voorzien, zodat de verkeershinder zo beperkt mogelijk blijft.

Verloop van de werken

Tijdens de werken aan de Lüdenscheidsingel wordt de Leuvense Ring (R23) gedurende acht maanden onderbroken. Het tijdsschema in bijlage geeft u een duidelijk overzicht van de werken die uitgevoerd zullen worden op het viaduct van de Lüdenscheidsingel. AWV zal een meer gedetailleerde timing communiceren zodra de exacte startdatum van de werken gekend is. Meer info vindt u op www.wegenenverkeer.be/werken-ring-leuven. Op deze webpagina kan iedereen zich ook inschrijven voor een digitale nieuwsbrief.


Bijlage: tijdsschema (verloop van de werken), overzichtsplan werken en dwarsdoorsnede

Anton De Coster
Agentschap Wegen en Verkeer
woordvoerder