Vlaamse Regering stelt Wouter De Geest aan als voorzitter van de Industrieraad

Op voorstel van Vlaams minister-president Kris PEETERS, heeft de Vlaamse Regering vandaag Wouter De Geest, CEO van BASF Antwerpen, aangesteld als voorzitter van de Industrieraad. Daarnaast zijn ook de leden van de Industrieraad aangeduid.

Na de goedkeuring van het Witboek op 27 mei 2011, is dit een nieuwe mijlpaal in de uitvoering van het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse Regering om te komen tot een transformatie van de industrie in Vlaanderen.

Met het Witboek voor een Nieuw Industrieel Beleid (NIB) wil de Vlaamse Regering de overkoepelende visie op de toekomst van de industrie in Vlaanderen aansturen. Het is de eerste maal in 25 jaar dat er zo expliciet terug aandacht is voor het belang van industrie en voor een specifiek industrieel beleid. Ook tal van Europese landen, de Europese Commissie en de USA zien sinds kort terug het belang in van een sterke industriële basis als motor van welvaart.

Het Nieuw Industrieel Beleid in Vlaanderen is een geïntegreerd beleid waarbij, door middel van 50 concrete acties, de omgevingsfactoren die de industriële bedrijven concurrentieel moeten houden, worden verbeterd.
De krachtlijnen van dit industrieel beleid in het Witboek, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 27 mei jl., bestaan uit 4 pijlers: (1) een productiviteits- en concurrentiebeleid gericht op de Fabrieken van de Toekomst, (2) een industrieel innovatiebeleid voor de transformatie door innovatie, (3) competentieontwikkeling en arbeidsorganisatie, (4) een ondersteunend infrastructuurbeleid.

In dit alles staat de ‘Fabriek van de Toekomst’ centraal. Dit is een nieuw concept voor de organisatie van de industrie dat inspeelt op de uitdagingen van de toekomst. Onze huidige fabrieken en productievestigingen moeten verder transformeren naar flexibele, duurzame en hoogst betrouwbare productiesystemen met hoge toegevoegde waarde.

Interministerieel Comité Industrie (ICI)

De industrie zelf speelt een cruciale rol in het succes van het Nieuw Industrieel Beleid. Daarom heeft de Vlaamse Regering bij de opmaak van het Witboek besloten een Industrieraad op te richten die het Interministerieel Comité Industrie (ICI) moet ondersteunen en adviseren.

Het ICI is samengesteld uit minister-president Peeters als minister van Economie, minister van Innovatie Lieten en minister van Werk Muyters. Andere bevoegde ministers zullen hierin ook een belangrijke rol spelen.

Het ICI is verantwoordelijk voor:
- het vastleggen van het beleid op korte en langere termijn;
- het beslissen over de globale budgetten en beheersstructuren;
- het bijsturen van het NIB en het initiëren van debatten en onderzoeken rond nieuwe uitdagingen, ondersteund door impactanalyses van nieuwe trends op de industrie.
- het beoordelen van de transformatietrajecten en speerpuntclusterinitiatieven die passen in het NIB.

Industrieraad

De voorzitter en de leden van de Industrieraad zijn allen onafhankelijke industrie-experts met een internationaal profiel (industriëlen, academische experts, deskundigen). Zij zullen het ICI ondersteunen en adviseren.

De Industrieraad heeft dan ook drie belangrijke taken:
- Oriëntatie: formuleren van een gericht clusterbeleid. Dit clusterbeleid moet verzekeren dat de nodige focus en selectie van speerpuntclusterinitiatieven gebeurt om de doelstellingen van het industriebeleid maximaal te realiseren.
- Coherentie: de Industrieraad zorgt voor een effectieve, doordachte en coherente invoering van het beoogde industrieel transformatieproces, zoals aangegeven in het Witboek NIB.
- Evaluatie: aanbevelingen ten gevolge van nieuwe uitdagingen van de industrie met effect op het gevoerde NIB, worden voorgesteld aan het ICI. Daarom zal de Industrieraad op regelmatige tijdstippen de effectiviteit en efficiëntie van het totale Nieuw Industrieel Beleid evalueren en internationaal toetsen.

De Vlaamse Regering heeft nu Wouter De Geest aangesteld als voorzitter van deze Industrieraad. Wouter De Geest is CEO van BASF Antwerpen en voorzitter van Essenscia, de koepelorganisatie van de chemie en life sciences.
Daarnaast zijn de leden van de Industrieraad eveneens aangesteld.

SAMENSTELLING INDUSTRIERAAD:

VOORZITTER:
• DE GEEST Wouter BASF

INDUSTRIËLEN:
• BUYSE Inge Remi Claeys Aluminium
• BUYSSE Paul Bekaert
• DEWULF Chris eerder Picanol/Volvo
• DE WILDE Julien Nyrstar, Agfa-Gevaert, Alcatel
• KROLL Stephan Evonik Degussa Antwerpen
• MOYERSOEN Johan I-propeller
• PORTIER Dirk Stork
• STOFFELS Paul J&J-Tibotec, Janssens Pharma
• VAESEN Marleen Sara Lee/Douwe Egberts
• VAN DOORSELAERE Ignace Van de Velde

ACADEMICI:
• DAEMS Herman KU Leuven
• MATHYSSENS Paul Universiteit Antwerpen
• RAYP Glenn Universiteit Gent
• VANHAVERBEKE Wim Universiteit Hasselt–ESADE-
VLGMS

DESKUNDIGEN:
• DE BODE Herman McKinsey&Co Saudi-Arabië en MEA
• VAN GRAMBEREN Mieke Flanders Synergy
• VAN HELLEPUTTE Johan IMEC

SERV:
• COPERS Caroline Voorzitter SERV
• VAN EETVELT Karel Ondervoorzitter SERV


“Met Wouter De Geest heeft de Industrieraad een voorzitter die niet alleen tonnen praktijkervaring heeft in de industrie, maar die dankzij zijn engagement op meerdere terreinen het industriebeleid in een brede context plaatst en niet geïsoleerd benadert. De Industrieraad, bestaande uit gerenommeerde en internationaal actieve industrie-experts, is een uniek instrument om de aandacht voor industrie in het beleid te laten adviseren en zal er mee voor zorgen dat het Nieuw Industrieel Beleid met succes wordt geïmplementeerd”, aldus minister-president Kris Peeters.

Luc De Seranno
Kabinet Vlaams minister-president Kris Peeters
Woordvoerder van minister-president Kris Peeters