Vlaanderen schrapt 60%-verplichting dienstenchequebedrijven

Vlaanderen schrapt 60%-verplichting dienstenchequebedrijven

Dienstencheque-ondernemingen moeten niet langer voldoen aan de verplichting om bij aanwervingen minstens 60% te rekruteren bij uitkeringsgerechtigde werkzoekenden of leefloners. In de praktijk was deze regel voor veel ondernemingen in Vlaanderen heel moeilijk na te leven. De Vlaamse Regering voorziet wel alternatieven om deze groepen te blijven activeren.

Om zwartwerk tegen te gaan en gezinnen te ondersteunen, besliste de Vlaamse Regering in het regeerakkoord al om het systeem van de dienstencheques te behouden. Vandaag besliste de Vlaamse Regering om de sector meer flexibiliteit te bieden en schafte het de voor veel ondernemingen onmogelijke 60%-regel af. In de federale wetgeving was voorzien dat ondernemingen bij nieuwe aanwervingen 60% moesten rekruteren uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en leefloners.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “De 60%-regel was niet het geschikte middel om de tewerkstelling van laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden te verwezenlijken. Doordat het percentage per vestiging én per kwartaal berekend werd, was het in grote delen van Vlaanderen praktisch gewoon onmogelijk om aan de regel te voldoen. Er is niet genoeg reserve binnen de groep van werkzoekenden met een uitkering om telkens uit te rekruteren. De 60%-regel houdt geen rekening met regionale verschillen in krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien legde de bestraffing onevenredig de verantwoordelijkheid bij de dienstencheque-ondernemingen, terwijl de tewerkstelling in die groep nog andere verantwoordelijke stakeholders heeft.”

De Vlaamse Regering blijft uiteraard bij haar doelstelling om laaggeschoolden en langdurig werkzoekenden maximaal aan een job te helpen en zet volop in op alternatieven voor de 60%-regel. Vlaams minister Muyters: “De VDAB zal haar acties inzake de screening en de toeleiding naar de dienstencheque-bedrijven verderzetten en versterken. Ook de dienstencheque-ondernemingen zetten hun acties voort om de aanwervingskansen van die groep te stimuleren. Het gaat dan concreet over specifieke sollicitatieopdrachten, systematische sollicitatiefeedback, specifieke coaching of opleiding voor nieuwe werknemers, specifieke jobmarkten voor dienstenchequevacatures… We werken ook aan de afstemming van het doelgroepenbeleid op het Vlaamse activeringsbeleid. Deze Vlaamse Regering doet er alles aan om werkzoekenden zo snel mogelijk aan een job te helpen.”

Thomas Pollet
Woordvoerder van minister Philippe Muyters