Voormalig administrateur-generaal van Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) Guido Decoster overleden

Gedurende 20 jaar stond Guido Decoster aan het hoofd van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden. Tussen  2006 en 2016 was hij administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Tijdens zijn hele ambtelijke loopbaan stond Guido Decoster ten dienste van het algemeen belang en was hij bepalend voor de uitbouw van het binnenlands bestuur in Vlaanderen. Hij overleed maandagavond op 66-jarige leeftijd te Brugge.

In 2016 sprak minister Liesbeth Homans naar aanleiding van zijn pensionering nog over Guido Decoster als het typevoorbeeld van een ‘civil servant’ met een grote beleidsvoorbereidende capaciteit en als de grondlegger van het Vlaamse binnenlandse bestuur.

Guido Decoster begon zijn loopbaan in 1975 als contractueel opsteller. Meer dan 40 jaar zou hij voor de overheid werken. Van 1997-2006 was hij Directeur-generaal van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden bij het Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw. In 2006 werd hij benoemd als administrateur-generaal van ABB. Tien jaar later, in juli 2016, gaf hij de fakkel door aan Jeroen Windey. 

Het lokaal bestuur, de Vlaamse gemeenten en steden, lagen Guido Decoster nauw aan het hart. Hij zorgde voor de vlotte organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en 2012. De invoering van de digitale stemprocedure gebeurde ook onder zijn toezicht. 

 “Guido was een loyale, standvastige administrateur-generaal”, zegt huidig administrateur-generaal van ABB Jeroen Windey. “Tijdens zijn bewind nam de lokale bestuurskwaliteit en dienstverlening enorm toe. In 2014 brak hij eens lans voor de fusies van gemeenten. Hij was een pleitbezorger van de afbouw van het toezicht op de lokale besturen en legde de klemtoon op de coachende en ondersteunende rol van ABB. Vandaag schrijven we nog steeds verder aan dat verhaal. We zullen zijn klare kijk missen. Ikzelf en alle medewerkers van ABB wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte.”

CONTACTPERSOON ABB:
Bram Evens
bram.evens@bz.vlaanderen.be
0476/63.41.94                      

OVER HET AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR
ABB bouwt mee aan duurzaam en democratisch samenleven in diversiteit door burgers en bestuur te verbinden en te versterken.

 

 

 

Websites

Bijlagen