Weliswaar brengt dossier over samenwerken

DOSSIER Samenwerken wérkt

Weliswaar, het vakmagazine van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en gezondheidssector, legt in de septembereditie de focus op samenwerken. Bij een intersectorale samenwerking leert elke partij van de andere en hoeft niet iedereen elke keer opnieuw het warm water uit te vinden. Spelotheek Kleine Klaas in Diest brengt onderwijs, zorg, sociale economie en vrije tijd samen. De Sleutel geeft sport een plaats in de verslavingszorg. Op zorgboerderij Trezemieke ervaren jongeren met een beperking de fijne kanten van het plattelandsleven. En postbodes worden ingeschakeld om te polsen naar de zorgnoden van ouderen bij wie ze de post bedelen. Dus noem het hoe je wil: over muurtjes heen kijken, ontschotten, de handen in elkaar slaan. Deze organisaties bewijzen dat samenwerken werkt.

Lees alle artikels uit het dossier Samenwerken op onze website.

Ook nog in deze editie:

Coverstory: Zorg dragen voor mantelzorgers

Mantelzorgplan maakt extra ondersteuning duurzaam

We moeten meer zorg dragen voor mantelzorgers, want ze zijn belangrijk voor de toekomst. Ze kunnen de vermaatschappelijking van de zorg bevorderen en de wachtlijsten voor instellingen en woonzorgcentra doen krimpen. Toch is het aantal mantelzorgers de afgelopen jaren gedaald. De Vlaamse overheid liet een onderzoek uitvoeren naar hun levenskwaliteit en noden. Met een mantelzorgplan wil minister Vandeurzen aan die noden tegemoetkomen.

Lees het artikel op onze website.  

‘Ik voel me nu veel autonomer’

Geld maakt niet gelukkig. Maar wie met een beperking leeft, heeft wel geld nodig om zelfstandig en onafhankelijk te kunnen leven. Dankzij het decreet Persoonsvolgende Financiering dat dit jaar in werking treedt, zullen steeds meer mensen een budget krijgen waarmee ze zelf zorg kunnen inkopen. Charlotte koopt met haar budget haar vrijheid.
Je leest het verhaal van Charlotte op onze website.

Meer op www.weliswaar.be/tag/130

Weliswaar.be is een magazine en een website van de Vlaamse overheid voor iedereen die werkzaam is in de sectoren welzijn, volksgezondheid en gezin.
 

Liesbeth Van Braeckel