Weliswaar brengt dossier over zorgcommunicatie

Weliswaar, het vakmagazine van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en gezondheidssector, legt in de editie van maart 2016 de focus op heldere zorgcommunicatie. Zelden is duidelijke communicatie zo belangrijk als wanneer het over onze gezondheid gaat. Vier op tien Vlamingen zijn beperkt gezondheidsvaardig en hebben het moeilijk om in een gesprek met hun dokter alles te begrijpen. Hoe communiceer je als zorgverlener met een patiënt die een andere taal spreekt? En op welke manier kan je je geschreven communicatie aanpassen aan laaggeletterden? Het project Heerlijk helder in de zorg van de Thomas More hogeschool lijstte heel wat nuttige tips op. Kind en Gezin geeft het goede voorbeeld met een multimodale app die gesprekken met anderstalige ouders over de opvoeding van hun kind vergemakkelijkt. 

Lees alle artikels uit het dossier zorgcommunicatie op onze website.

Ook nog in deze editie:

Coverstory Brugwonen
Flexibele woonzorg voor mensen met een psychische ziekte
Ouders en familieleden van mensen met psychische problemen vragen zich wel eens af wat er met hun kind of partner zal gebeuren als zij er niet meer zijn. In Beernem en Brugge probeert het project Brugwonen een rustgevend antwoord te bieden. Het is een van de zes flexibele woonzorgvormen voor psychiatrische patiënten die de Vlaamse overheid tot eind 2017 als ‘proeftuin’ financiert. Lees het artikel op onze website.

Technisch talent toont engagement
‘Daar moet toch iets op te vinden zijn?’ Zorgorganisaties die zich deze vraag stellen, kunnen een project indienen bij Cera Award. Studenten uit technisch-wetenschappelijke richtingen buigen zich dan tijdens hun stage of masterproef over het technologische probleem en zoeken een oplossing. En daar wordt zowel de zorgorganisatie als de student beter van. Je leest er alles over op onze website.

Meer op https://www.weliswaar.be/tag/128

Weliswaar.be is een magazine en een website van de Vlaamse overheid voor iedereen die werkzaam is in de sectoren welzijn, volksgezondheid en gezin.
 

Liesbeth Van Braeckel