Alden Biesen, Bilzen - een integraal toegankelijke site

Bouwheer
Het Facilitair Bedrijf
Bedrag
€ 1.981.966,00
Aannemer
APK Wegenbouw nv
Ontwerper
Team Van Meer
Status
Opgeleverd 2019

De site Alden Biesen was omwille van de buitenverharding in kasseien, niet integraal toegankelijk. De kasseien hadden geen historische waarde en maakten de toegang tot de site lastig voor mensen met een beperktere mobiliteit, rolstoelgebruikers, mensen met kinderwagens, ...

Het Facilitair Bedrijf heeft een opdracht uitgeschreven om de site zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen. Nieuwe paden, verlichting en signalisatie maken de site vanaf nu integraal toegankelijk.

Het ontwerp van het architectenbureau Team Van Meer houdt rekening met de historische uitstraling en de opbouw van de site. Het groene karakter van de site werd behouden en waar mogelijk ook versterkt. Er werd geen verharding bijgeplaatst, enkel aangepast naar een vlakke afwerking. Een wandellus verbindt de gebouwen en de groenroutes met elkaar. Kleine toegangspleintjes aan de belangrijke ingangen verwelkomen bezoekers en wijzen hen verder de weg. De Maastrichterallee en de toegangsdreef naar het kasteel zijn belangrijke getuigen van de historische evolutie van de site, deze paden kregen dan ook een hoofdrol in dit ontwerp.
De geautomatiseerde en energiezuinige verlichting zorgt tijdens de donkere uren voor een veilige omgeving, bovendien benadrukt het lichtontwerp de architectonische, historische elementen en draagt het bij aan een onvergetelijke en unieke sfeer.