Referentienummer
HFB-2019/HFB/OP/58840-F02
Publicatienummer
2019-519010
Uiterste indieningsdatum
30/08/2019
Adres
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1030 Brussel, België

Het voorwerp van de opdracht is de realisatie van fietsenstalling en sanitair in het Ellipsgebouw.

De CPV – classificatie is:
45000000-7: Bouwwerkzaamheden
45332400-7 Installeren van sanitair
45421141-4 Plaatsen van scheidingswanden
45331000-6 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

De opdracht omvat:
−de realisatie van een fietsenstalling en sanitair in het Ellipsgebouw.
- de bouwkundige werken (volledige opbouw tot en met afwerking)
- de bouwtechnische werken (HVAC, elektriciteit, sanitair water (aan- en afvoer), afvoer fecaal water, toegangscontrole (badge), brandveiligheid, etc.)

Bekijk de aankondiging
Ellipsgebouw - Brussel