Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdzorg De Grubbe, Everberg - Masterplan renovatie en uitbreiding

Bouwheer
Het Facilitair Bedrijf
Bedrag
€ 26.000.000,00
Aannemers
Postelmans Frederix nv (gebouw P), Willemen (gebouwen A en B)
Ontwerper
ASSAR LLOX architecten
Status
Masterplan in uitvoering

De site van gemeenschapsinsteling ‘De Grubbe’ te Everberg is dringend toe aan vernieuwing en uitbreiding. Na hernieuwbouw is de geloten instelling bedoeld voor de huisvesting van 90 jongeren (12 tot 19 jaar) die tijdelijk hun vrijheid moeten afstaan. Samen met het Agentschap Jongerenwelzijn werd een gefaseerd masterplan uitgewerkt dat zal afgerond worden in 2022.

Fase 1: bouw van gebouw P (2014-2017)
In een eerste fase werd op de site gestart met de realisatie van gebouw P: het onthaalgebouw. Het huisvest de kantoren van de administratie, de bezoekerszaal waar jongeren hun familie kunnen zien, een sporthal en fitnessruimte, een dokterskabinet en ten slotte verschillende leslokalen en een leraarskamer. Op de site worden ook lessen georganiseerd, aangezien de jongeren leerplichtig zijn.

Fase 2: Bouw van gebouw A (2017-2020)
Tot op heden zitten 50 jongeren gehuisvest in een oude legerkazerne op de site. Dit gebouw zal in 2020 verlaten worden ten voordele van het nieuw opgerichte gebouw A, waar opnieuw 50 jongeren onderdak krijgen. De jongeren verblijven in leefgroepen van telkens 10 jongeren en 2 begeleiders. Er zullen dus 5 leefgroepen een plaats krijgen in het nieuwe gebouw. Elke leefgroep leeft afzonderlijk en komt in principe niet in contact met de andere leefgroepen. Om die reden worden in het nieuwe gebouw eigenlijk 5 appartementen gebouwd. Per appartement zijn er 10 slaapkamers met eigen sanitair, 1 leefruimte met eigen keuken, een speelruimte met bijv. een biljarttafel of tafelvoetbal en een buitenruimte. Het personeel kan via strategisch geplaatste kantoorruimtes tussen de leefgroepen het goed functioneren opvolgen.

Daarnaast zal ook alle buitenruimte op de site rond de verschillende gebouwen grondig heraangelegd worden. Gezien de jongeren niet buiten de site kunnen, moet alle sport, ontspanning en beweging op de site gebeuren. Hiertoe zal een loopparcours worden aangelegd (slim dubbel gebruik van de verplichte brandweg), fito-meter en diverse harde en zachte sportterreinen. Alles om de jongere in een aangename omgeving te kunnen opvangen tijdens de duur van het verblijf in de instelling.

Dankzij een BEO-veld onder een van de sportterreinen waarbij de ondergrond als energie-opslag kan functioneren, wordt het gebouw verwarmd en gekoeld. Daarnaast is er bijkomend een gasinstallatie aanwezig om te verwarmen. Op het dak worden zonnecellen geplaatst om ook elektriciteit te kunnen opwekken.

Fase 3: bouw van gebouw B (2020-2022)
Eens de jongeren vanuit de oude legerkazerne verhuisd zijn naar gebouw A, zal dit gebouw afgebroken worden. In de plaats komt een nieuw leefgroepgebouw voor 40 jongeren. Vier leefgroepen worden hier ondergebracht. De capaciteit van de huidige site zal dus verhogen van 50 jongeren naar 90 jongeren.

Fase 4: bouw van gebouw V (2020-2022)
Gelijktijdig aan de oprichting van gebouw B, zal normaal gezien ook de werf voor de renovatie van gebouw V starten.

Een van de vorige eigenaren van de site heeft in 1907 een landhuis, ook wel gebouw V genoemd, opgericht dat heden buiten gebruik is en aan grondige renovatie toe is. Het gebouw is opgenomen in de lijst van waardevol erfgoed van gemeente Kortenberg, waardoor het niet afgebroken mag worden. Nadat het gebouw V volledig gestript is tot op de buitengevels na, zal het gebouw opnieuw gebouwd worden met vloeren, dak, wanden, meubilair,… Naar wens van de vergunningverlenende overheid zal het oude dakvolume hersteld worden. Hierdoor verdwijnt één etage van het gebouw. Het landhuis zal gerenoveerd worden tot schoolgebouw voor de site. Door uitbreiding van de taken van Agentschap Opgroeien sinds 2017 en de verhoging van de capaciteit van de site, is er namelijk meer ruimte nodig voor de organisatie van de lessen. Door middel van klimaatplafonds zal gebouw V verwarmd en gekoeld worden.

 

Fase 1 - Gebouw P

Contact

Fonds Jongerenwelzijn

Adres
Opgroeien
Fonds Jongerenwelzijn
Hallepoortlaan 27
1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
België
Telefoon
02 533 13 03
E-mail

Agentschap Facilitair Bedrijf

Adres
Agentschap Facilitair Bedrijf
Havenlaan 88 bus 60
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 20 00
E-mail
Website
Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00

Wilt u onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) contacteren? Stuur dan een e-mail naar dpo.hetfacilitairbedrijf@vlaanderen.be.