GRO: Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten

GRO werd in 2017 door Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid als tool ontwikkeld om in de bouwprojecten van de Vlaamse overheid een holistisch en gelijklopend ambitieniveau op het vlak van duurzaamheid te implementeren.

Via een brede waaier aan duurzaamheidsaspecten én het verankeren van circulaire principes biedt GRO de handvatten om tot toekomstgerichte gebouwen te komen. Opdrachtgevers kunnen hun ambities aan de hand van GRO onderzoeken, formuleren en opvolgen. Ontwerpers, studiebureaus en uitvoerders worden aan de hand van het eenduidige instrument doorheen een project geleid. GRO kan voor alle functies en schalen gebruikt worden en dat voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten, of ze nu klein dan wel heel grootschalig zijn.

Ondertussen wordt GRO verder ontwikkeld tot één instrument voor de drie Belgische gewesten. Als eerste stap werd een tweetalige website ontworpen, met meer uitleg over de toepassing van GRO, voorbeelden, een FAQ-rubriek en de mogelijkheid tot download van de nieuwste versie, zowel in het Frans als het Nederlands (GRO 2020.1 van februari 2022). Op de contactpagina kunnen gebruikers dan weer terecht met vragen of feedback.

Download GRO

Contact

Afdeling Bouwprojecten

Adres
Agentschap Facilitair Bedrijf
Afdeling Bouwprojecten
Havenlaan 88 bus 60
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 20 00
Website
Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00

Wilt u onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) contacteren? Stuur dan een e-mail naar dpo.hetfacilitairbedrijf@vlaanderen.be.