GRO: Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid hanteert de duurzaamheidsmeter GRO bij alle bouwprojecten onafhankelijk van schaal en functie, om zijn ambitie op het vlak van duurzaamheid en circulair bouwen te realiseren.

De ambitie van GRO is om via een geïntegreerd ontwerpproces tot toekomstgerichte, comfortabele gebouwen te komen. In de nieuwe versie (2019) wordt dan ook sterk ingezet op circulair bouwen.

GRO kan voor alle functies gebruikt worden: kantoorgebouwen, toeristische infrastructuur, residentiële gebouwen, gemengde functies,… onafhankelijk van de grootte van een bouwproject.

De oude versie van GRO (2017) kunt u hier downloaden.

Publicaties

GRO. Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid hanteert de duurzaamheidsmeter GRO bij alle bouwprojecten onafhankelijk van schaal en functie, om zijn ambitie op het vlak van duurzaamheid te realiseren.

Contact

Afdeling Bouwprojecten

Adres
Agentschap Facilitair Bedrijf
Afdeling Bouwprojecten
Havenlaan 88 bus 60
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 20 00
Website
Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00

Wilt u onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) contacteren? Stuur dan een e-mail naar dpo.hetfacilitairbedrijf@vlaanderen.be.